EL KONULAN ARACIN YEDİEMİN OLARAK TESLİMİ TALEBİ DİLEKÇESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

EL KONULAN ARACIN YEDİEMİN OLARAK TESLİMİ TALEBİ DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO    :
MÜDAHİL OLMA İSTEĞİ VE

EL KONULAN ARACIN

İADESİNİ İSTEYEN           :

………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

SANIKLAR                     :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :El Konulan Aracın Yeddiemin Olarak Teslimi İstemidir
SUÇ                                       :
AÇIKLAMALAR                :

Müvekkilime ait ……… plakalı araca ve ruhsatına, iş bu davaya konu sulama nedeni ile ……. Sulh Ceza Mahkemesinin …../……. Müt sayılı kararı ile el konulmuş, yine trafik kaydına da devir ve temlik edilemez üzerinde bir hak tesis edilemez şerhi konulmuştur. Ruhsattan da anlaşılacağı üzere iş bu araç müvekkil adına kayıtlıdır. Müvekkilimin aracına el konulduğu için mağdur olmuştur.

TALEP SONUCU                :  Müdahilliğimizin kabulü ile müvekkilimin daha fazla mağdur olmaması için,……….. plakalı, …….. marka, ……… model …….. tipli, ………motor no.lu, ………… şasi no.lu hususi otomobilin müvekkilime duruşma günü beklenmeksizin satılamaz, devredilemez şerhinin hüküm kesinleşinceye kadar devam ettirilerek, yeddiemin olarak müvekkilime teslimine karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim.

 

Müdahil Olmak İsteyen Vekili

                                                                               Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat