Emlak Alım Satım Sözleşmesi Örneği

Borçludan senet alırken alacaklının dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Emlak Alım Satım Sözleşmesi Örneği

ALIM SATIM VE KOMİSYON SÖZLEŞMESİ

Protokol No :…………………………………………… Acente Kodu :………………………………………..

İli :…………………………………………… Mevkii :………………………………………………..

İiçesi :…………………………………………… Ada :………………………………………………..

Mah/Sokağı :…………………………………………… Pafta :………………………………………………..

Apartman Adı :…………………………………………… Parsel No :………………………………………………..

Kapı No :…………………………………………… Kat No :………………………………………………..

Müşteri ………………………………………………………………ile emlak sahibi ………………………………………………

Yukarıda bahsi geçen emlak satışı hususunda aşağıdaki şartlarda anlaşmayı kabul ve taahhüt ederler.

1- Satıcı sahibi bulunduğu bu emlakın satışını …………………………………………………………TL/EUR/USD Yazı ile …………………………………………………………………………………………………..olarak kabul ve taahhüt etmiştir.

2- Satış bedeline mahsuben alıcıdan ………………………………………………………………………..TL/EUR/USD Yazı ile…………………………………………………………………………………………………….olarak kabul ve taahhüt etmiştir.

3- Satışın ………………………………………………….TL/EUR/USD.Yazı ile(yazı il)…………………………………sı Peşinen geri kalan da……………………………………………………………( ‘’ )………………………………………… ………………………………………………………………. ( ‘’ ) ………………………………………….………………………………………………………………. ( ‘’ ) ………………………………………….………………………………………………………………. ( ‘’ ) …………………………………………. lık taksitler halinde ödenecektir.

4- Bu protokol imzalandıktan sonra borçlar kanununun 156/2. Maddesine göre taraflardan alıcı emlakı almaktan vazgeçtiği taktirde verdiği kaporayı geri alamayacaktır. Satıcı emlakı satmaktan vazgeçerse kapora miktarı kadar tazminat ödemekle yükümlü olacaktır.

5- Alıcı ve satıcı kendilerine bu anlaşmayı sağlayan ………………..ye anlaşmanın imzası anından itibaren herbiri gerçek satış bedeli üzerinden %3 ‘er komisyon ödemeyi, kabul , taahhüt ve beyan ederler.

Taraflar komisyon ücretinin fazlalığından bahisle kendisi hakkında talep ve müracat haklarından kabili Rücu olmamak kayıt ve şartıyla anlaşmayı kabul etmişlerdir.Satıştan vazgeçen taraf iki tarafın komisyonunu ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

6- Anlaşmazlık halinde haksız olan taraf bu anlaşmada yazılı talimatlarla birlikte ayrıca diğer tarafın mağruz kalacağı her nevi zarar, ziyan, mahkeme, ve icra masrafları ve vekalet ücreti  de ödemekle yükümlüdür.

7- Bu protokolü uygulamasından doğacak her türlü uyuşmazlığın giderilmesinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

ALICI SATICI

ADI SOYADI : ADI SOYADI :

ADRESİ : ADRESİ : TEL : TEL :

……./……/20

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat