Emekli İkramiye ve Maaşı Haczi Talebi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Emekli İkramiye ve Maaşı Haczi Talebi


………
………
………
 
 
 
………’ NE
 
İCRA DOSYA NO   : ………
ALACAKLI              :
………
VEKİLİ                       :
………

BORÇLU                  : ………
(TC Kimlik No: ………)
BORÇLU ADRESİ :
………

KONU                                    : Emekli İkramiye ve Maaşı Haczi Talebi
 
Yukarıda dosya numarasını vermiş olduğumuz icra takibinde borçlunun alacak olduğu emekli ikramiyesinin İcra Müdürlüğünüze ait banka hesabına derhal gönderilmesine karar verilmesini, Borçluya bağlanacak emekli maaşının dosya borcu bitinceye kadar  ¼’ ünün haczine karar verilmesini, kesintilerin Müdürlüğünüze ait banka hesabına aktarılmasının sağlanması için T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü [BORÇLUNUN BAĞLI OLDUĞU] Bölge Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasını müvekkilim adına dilerim. ………
 
Alacaklı Vekili
………

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat