Ek Mehil Vesikası Talebi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Ek Mehil Vesikası Talebi


………
………
………
 
 
 
………’ NE
 
İCRA DOSYA NO   : ………
BORÇLU                  :
………

(TC Kimlik No: ………)
BORÇLU ADRESİ :
………

VEKİLİ                       : @@BORCLUVEKILIADISOYADI @@
ALACAKLI              : ………
VEKİLİ                       :
………

KONU                                    : Yargıtay’ dan tehiri icra kararı getirmek üzere ek mehil verilmesi talebi
 
Yukarıda dosya numarası verilen dosyanıza konu mahkeme kararı tarafımızca tehiri icra talepli olarak temyiz edilmiştir. Temyizden sonra Müdürlüğünüz tarafından Yargıtay’ dan tehiri icra kararı getirmek üzere tarafımıza mehil verilmesine karar verilmiş ise de, verilen süre içerisinde Yargıtay’ dan tehiri icra kararı alınmamıştır. Bu sebeple ek mehil talep etme zorunluluğu doğmuştur.
Talebimize uygun olarak Yargıtay’ dan tehiri icra kararı getirmek üzere tarafımıza ek mehil verilmesine karar verilmesini müvekkilim adına talep ederim. ………
 
Borçlu Vekili
………

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat