Duruşma ve Tahliye Talepli İstinaf Dilekçesi

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Duruşma ve Tahliye Talepli İstinaf Dilekçesi

Murafaa ve Tahliye Taleplidir

YARGITAY ( ) CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
GÖNDERİLMEK ÜZERE
………………. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

TEMYİZ VE SÜRE TUTUM
TALEP EDEN SANIK : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres

VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres

SUÇ : Sarkıntılık, ırza geçme, alı koyma
MAĞDURLAR : Adı ve Soyadı, Açık kimliği, Adres
Adı ve Soyadı, Açık kimliği, Adres
Adı ve Soyadı, Açık kimliği, Adres

TALEP KONUSU : Temyiz ve süre tutum isteğimizin kabulü ile işbu hükmün bozulmasına, müvekkilimin tahliyesine ve temyiz incelemesinin murafaalı yapılması karar verilmesi dileğidir.

TEMYİZ NEDENLERİ : Mahkemece verilen hüküm usul ve yasaya aykırıdır. Sanığın beraati yerine mahkûm edilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Tarafımıza gerekçeli karar gelinceye kadar süre tutum isteğimizle birlikte iş bu temyiz dilekçemizi veriyoruz.

HUKUKİ NEDENLERİ : CMK. md. 291, 299 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen nedenlerle ve tetkikiniz esnasında ortaya çıkacak sair nedenlerle, işbu hükmün bozulmasına, müvekkilimin tahliyesine ve gerekçeli temyiz layihamızı hazırlayabilmek için, gerekçeli kararın tarafımıza tebliğine kadar süre tutum isteğimizin de kabulüne, temyiz incelemesinin murafaalı yapılmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. …/…/…

Sanık vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat