DUBLÖRLÜK SÖZLEŞMESİ

AVUKATLIK RUHSATI DÜZENLENMESİ SÜRECİ

DUBLÖRLÜK SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan ….. Film Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile diğer taraftan ….. arasında “Dublörlük” konusunda bir sözleşme bağıtlanmıştır.

1-  Sözleşmenin konusu; ….. Film Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin çekeceği dizilerde dublörlük yapmasından ibarettir.

2-  ….. bu işi ticari faaliyeti içinde yapmakta olup, kararlaştırılan bedeli keseceği fatura mukabilinde tahsil edecektir. Bu nedenle ….. Film Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ….. Sosyal Güvenlik statüsü konusunda herhangi bir mükellefiyeti bulunmayacaktır.

3-  ….. dublörlük işini kendi şahsi faaliyeti içinde yapacak olup, bundan ötürü uğrayacağı her türlü kaza ve hastalıktan kaynaklanan bilcümle hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen kendisine ait olacak ve hiçbir şekilde ….. Film Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne rucü etmeyecektir.

4-  Taraflar iş bu sözleşmeden kaynaklı ihtilafların çözümünde …… Mahkemeleri İcra dairelerin yetkili olduğunu kabul ederler.

5-  Taraflar, adres değişikliklerini diğer tarafa ……. gün içerisinde yazılı olarak ihbar etmek zorundadır. Bu ihbar yapılmadığı takdirde, sözleşmede mevcut adrese gönderilen tebligatlar, hukuken geçerli bir tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

6-  İşbu sözleşme işin bitimi ile kendiliğinden sona erecektir. Taraflar bu sözleşmeyi her zaman, l ay önceden ihbar ile feshetmek yetkisine haizdir.

7-  İşbu sözleşme 7 maddeden ibaret olup, taraflar sözleşme hükümlerini okuduğunu, sözleşmede yer alan her bir maddenin kapsam ve neticesinden bilgi sahibi olduğunu, hükümlerini aynen yerine getireceklerini, beyanlarının doğruluğunu kabul ve taahhüt eder.

8-  Toplam l sayfa olan işbu sözleşme .. / .. / …. tarihinde …..’da taraflarca iki nüsha halinde okunup mutabık kalındıktan sonra imzalanmıştır.

… A.Ş.                                                         Düblör

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat