DUVAR VE BACA İŞLERİ YAPIM SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

DUVAR VE BACA İŞLERİ YAPIM SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR : …Caddesi …Sokak … Apt. Kat: … …’da ikamet eden … İnşaat Limited Şirketi işveren diye anılacaktır.

…………………………………………… taşeron diye anılacaktır.

 1. İŞİN KONUSU: ………. Daire ve ………… blok Apartman iç ve dış duvarları ve merdiven kovalarının projesine uygun olarak tuğla – duvar ve baca örülmesi işidir. Tuğla, Duvar ve baca imalatı ölçüm durumunda tüm boşluklar (kapı-pencere v.s.) düşülerek metre kare hesabı yapılarak imalat tespit edilecektir. Baca örülmesi ve ölçülmesi fiyatı, duvar örülmesi ve ölçülmesi ile aynıdır. Aynı para ödenir. Lento imal ikmal edilmesi ve imalatta kullanılması taşeron sorumluluğundadır. Tuğla duvar ve baca yapımı için şantiyedeki gerekli yatay, dikey, düşey ve diğer tüm taşımalar, iş iskeleleri montaj malzemesi ve yapımı, harç yapımı taşerona aittir. Tüm araç gereçler Taşeron tarafından getirilecektir.
 2. Taşeron tuğla – duvar örülmesi ve baca yapımı işinin tüm işçilikle ilgili onarım ve imalat işlerini metrekare bedeli …………..…….TL (………………………….TL) sabit fiyatla bitirmeyi kabul ve taahhüt eder. Fiyat farkı kesinlikle yoktur.
 3. Taşeron ……………..günlük (…………………………….) iş programına bağlı olarak ………….. günlük sürede bitirecektir. Aksi takdirde tuğlanın m² bedel hesabı …………………………..TL’ndan işlem görecektir.
 4. Taşeron kendisine teslim edilen malzemeyi zayiatsız olarak kullanmayı taahhüt ve kabul eder. Taşeron malzemelerin işin vasfına uygun olmasından, tuğla, kireç ve çimento v.s. diğer malzemelerin israf edilmeden ve yerinde kullanılmasından sorumludur. Taşeron, kendisine teslim edilen malzemeyi kullanma programına uygun olarak korumak ve muhafaza etmeye veya depolamayı kabul eder.
 5. İşveren Tuğla – Duvar örülmesi ve baca yapımı işi ile ilgili tuğla – duvar örme ve baca yapımı malzemesini şantiyede taşerona teslim etmeyi taahhüt eder.
 6. Harç için gerekli kireç işveren tarafından şantiyeye getirilerek, kireç taşeron tarafından söndürülerek kullanılacaktır.
 7. Duvar örülecek blok ve daire taşeron tarafından temizlenecek, duvar örümü tamamlandıktan sonra tekrar temizlenip işverene teslim edilecektir. Duvarların sulama işlemi taşerona aittir.
 8. Duvarlar örülürken tavan ile duvar arasına …… tuğlada bir kama mutlaka çakılacaktır.
 9. Taşeron, tuğla – duvar örme ve baca yapımı işini tamamlamak üzere işverenin iş programına paralel olarak bir iş programı hazırlayarak buna uygun ekipman ve personel bulundurmayı taahhüt eder.
 10. Taşeron ………….. daire ve …………… blok merdiven kovası duvar örme ve baca yapımı işi için esasına uygun olarak şantiye bünyesinde ekipman tesis ve edevat bulundurur. Bunun tüm sorumluluğu kendisine ait olacaktır.
 11. Taşeron işin mahiyetine göre İşverenin onayladığı uygun vasıflarda işçi çalıştırmakla yükümlüdür. İşverenin onaylamadığı işçi ve ustayı taşeron derhal şantiyeden uzaklaştırır. Taşeron, inşaatta iş emniyetini İşverenle müştereken sağlanacaktır. İnşaatta çalışanlarla ilgili tüm sorumluluklar Taşerona aittir. Taşeron çalışanlarla ilgili gerekli iş güvenliği ve emniyetli çalışma koşullarını kendisi sağlayacaktır.
 12. İş bu sözleşmeyi imzalayan Taşeronun sigortasını (birkişinin) işveren yapacaktır. Taşeron çalıştıracağı personelin SSK primlerini, her türlü vergi, Tas. Teş. Fonu, Konut edindirme yardımı v.s. gibi kesintileri ve işçiye ödeyeceği tüm ödemelerden kendisi sorumludur.
 13. İşveren taşeronun yaptığı tüm işleri kontrol edecek ve yapılan işçilik teknik standartlara uygun olmadığı takdirde taşeron işi bedelsiz olarak yeniden yapmayı kabul ve taahhüt eder.
 14. Taşeronun yaptığı iş bedeli, işin kontrolü ve hak ediş belgesi tamamlandıktan sonra hak edişi takip eden ilk on gün içinde gider belgesi karşılığında ödenir. Tüm hak ediş bedellerinin %…..’si, iş sonuna kadar teminat olarak işverende kalır.
 15. Taşeron sözleşme eki olan taahhütnameyi okuyup ve tamamını uygulayacağını kabul ve taahhüt eder.
 16. Yapılan ve yapılacak imalat işlerinde taraflar arasında bir çelişki olursa işveren temsilcisi … dediği olur. Kısaca özetle … ne derse o olur.
 17. İş bu eser sözleşmesi işveren tarafından tek taraflı olarak tazminatsız ve cezasız olarak fesih edilebilecektir. Taşeronun fesih ve itiraz hakkı yoktur.
 18. İş bu sözleşme taraflarca okunup…………………………………. Tarihinde imza altına alındı.

 

İşveren                                                                                       Taşeron

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat