Dosya Alacağına Haciz Müzekkeresi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Dosya Alacağına Haciz Müzekkeresi

T.C.
………
Dosya No : 
……… 

 
 
[HACİZ İSTENEN DOSYA İCRA MD.] İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ NE
 
İlgi
 
: [HACİZ İSTENEN DOSYA NO]
Alacaklının adı, soyadı ve adresi : ………
(T.C. Kimlik No: ………) ………
 
Alacaklı vekilinin adı soyadı ve adresi : ………
……… ………
 
Borçlunun adı soyadı : ……… ……… (T.C. Kimlik No: ………) ……… ………
 
Borç Miktarı
 
: ………

 
Yukarıda dosya numarası verilen kesinleşmiş icra takibinden kaynaklanan borcunu halen ödemeyen borçlunun ilgi sayılı dosyanızda alacaklı sıfatıyla yer aldığı tespit edilmiştir. Mevcut dosyanıza haciz konularak, dosyaya gelecek olan paraların borç miktarı dikkate alınarak Müdürlüğümüzün belirtilen dosyasına gönderilmesine,
Dosyanız borçlu(larına)suna, dosya alacaklısına ve vekiline haricen ödeme yapmamaları konusunda muhtıra gönderilmesine karar verilmiştir.
Karar gereğince işlem yapılarak neticeden Müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur. ………
 
 
………
İcra Müdürü
 

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat