T.C YARGITAY

23.Ceza Dairesi

Esas: 2016 / 12889

Karar: 2016 / 11308

Karar Tarihi: 29.12.2016

ÖZET: Dolandırıcılık suçlarında suç yerinin, haksız menfaatin fiilen elde edildiği yer olması, somut olayda da hileli hareketlerle iradesi fesada uğratılan şikayetçi tarafından yatırılan paranın, şüpheli tarafından H… Vakıfbank Şubesi’nden çekilmiş olduğu, dolayısıyla yetkili savcılığı H… Cumhuriyet Başsavcılığı olduğunun anlaşılması karşısında kanun yararına bozmaya atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden hükmün bozulmasına karar verilmiştir.(5237 S. K. m. 157) (5271 S. K. m. 309)

Kanun yararına bozma talebi

Dava ve Karar: Dolandırıcılık suçundan şüpheli … hakkında yapılan soruşturma sırasında, suç yeri itibarıyla dosyanın Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığının 22/12/2015 tarihli ve 2015/804 soruşturma, 2015/37 sayılı yetkisizlik kararını müteakip, bu kez suç yeri bakımından dosyanın Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ilişkin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 06/01/2016 tarihli ve 2016/66 soruşturma, 2016/27 sayılı yetkisizlik kararı üzerine Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığının yetkisizlik kararının kaldırılmasına dair Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 19/01/2016 tarihli ve 2016/158 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosya ile aynı olay sebebiyle yakalanan şüpheli adı geçen hakkında yürütülen diğer soruşturma sırasında, suç yeri itibarıyla dosyanın Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının 07/01/2016 tarihli ve 2015/26404 soruşturma, 2016/51 sayılı yetkisizlik kararını müteakip, bu kez suç yeri bakımından dosyanın Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ilişkin Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 19/01/2016 tarihli ve 2016/36 soruşturma, 2016/3 sayılı yetkisizlik kararı üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili kılınmasına ilişkin Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 28/01/2016 tarihli ve 2016/148 değişik iş sayılı karar aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 29/09/2016 gün ve 105-44-5831-2016 Kyb sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 17/10/2016 gün ve 2016/375089 sayılı yazısıyla dairemize gönderilmekle okundu.

Dolandırıcılık suçlarında suç yerinin haksız menfaatin fiilen elde edildiği yer olduğu

Kanun yararına bozma isteminde;

Dosya kapsamına göre, Yargıtay 15. Ceza Dairesinin 06/04/2015 tarihli ve 2015/4473 esas, 2015/23011 sayılı ilâmı ve daha birçok kararında da belirtildiği üzere, dolandırıcılık suçunda iradesi fesada uğratılan kişinin yatırmış olduğu paranın fail tarafından çekildiği anda tamamlanacak olması nedeniyle suç yerinin de menfaatin temin edileceği yer olacağından hareketle, suç yerinin haksız menfaatin temin edildiği yer olan Hopa ilçesi Vakıflar Bankası Şubesinin Artvin Cumhuriyet Başsavcılığının yargı çevresinde kaldığı gözetilmeden yazılı şekilde bahse konu kararların verilmesinde isabet görülmediğinden 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.

Kanun yararına bozmaya atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden hükmün bozulması

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Dolandırıcılık suçlarında suç yerinin, haksız menfaatin fiilen elde edildiği yer olması, somut olayda da hileli hareketlerle iradesi fesada uğratılan şikayetçi tarafından yatırılan paranın, şüpheli tarafından Hopa Vakıfbank Şubesi’nden çekilmiş olduğu, dolayısıyla yetkili savcılığı Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı olduğunun anlaşılması karşısında,

Sonuç: Kanun yararına bozmaya atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 19/01/2016 tarihli ve 2016/158 değişik iş sayılı kararı ile Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 28/01/2016 tarihli ve 2016/148 değişik iş sayılı kararı 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesi gereğince BOZULMASINA, bozma sebebine nazaran müteakip işlemlerin merciince yapılmasına, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na TEVDİİNE, 29.12.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat