DİSTRİBÜTÖRLÜK SÖZLEŞMESİ

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

DİSTRİBÜTÖRLÜK SÖZLEŞMESİ

DİSTRİBÜTÖRLÜK SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme (bundan böyle sözleşme olarak anılacaktır) …/…/… tarihinde, şirket merkezi … adresinde bulunan … Dağıtım A.Ş. (bu sözleşmede bundan böyle … olarak anılacaktır) ile ticari merkezi … adresinde bulunan … (bu sözleşmede bundan böyle distribütör olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.

Madde 1- Konu

İşbu sözleşmenin konusu … ile distribütör arasında  … yılında uygulanacak çalışma prensiplerinin; prim, vade, kredi limitleri, tahsilat sistemleri, teminat, cari hesap mutabakatı, çalışma bölgesi, aylık hedefleri, sipariş, sevkiyat, iade, fiyat değişimi, vb. esasları belirlemektir.

Madde 2- Distribütörün Bölgesi

2.1. Distribütör, … ürünlerini … İli ve İlçelerinde satmaya yetkilidir.

2.2. Distribütör belirlenmiş çalışma bölgesi dışına … ürünlerinin satışını yaparsa …, sözleşmeyi tek taraflı fesh etme hakkına sahiptir.

Madde 3- Distribütörün Yükümlülükleri

3.1. Distribütör, bu sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi sırasında mevcut yasal mevzuat hüküm ve gereklerine uygun davranarak, hizmetleri için gerekli olan her türlü izin, onay ve ruhsatı alacaktır. Alınmadığı takdirde her türlü cezai sorumluluk Distribütöre aittir.

3.2. Distribütör, …’in fiyat listelerinde yer alan ürünleri ile gelecekte piyasaya sunacağı yeni ürünlerini stoklarında bulundurmak zorundadır ve (3.10) da yer alan aylık hedeflerine göre minimum 15 günlük stok taşımak zorundadır.

3.3. Distribütör, fiyat listesindeki ürünlerin, bölgesindeki perakende noktalarda ve gerekli toptancılardaki mevcudiyetinden sorumludur.

3.4. Distribütör, … ürünlerine takip, Ulusal dağıtımı olmayan, markalaşmamış fiyatı (net ve brüt) daha ucuz ürünleri almayacak ve satmayacaktır.

3.5. Distribütör, … tarafından uygulanan tüm kampanyalara hedefleri oranında katılacak, fiyat ve promosyon kurallarına uyacaktır, tanıtım ve satış arttırıcı reklam faaliyetlerini satış noktalarında bulunduracaktır.

3.6. Distribütör, …’in piyasaya sunacağı yeni ürünleri, … tarafından distribütör paylarına göre belirlenecek adetlerde almak ve dağıtımını yapmakla yükümlüdür.

3.7. Distribütör, …’in yazılı onayı olmadan tali bayilikler kuramaz.

3.8. Distribütör, her 15 günde bir stok ve istendiğinde dağıtım bilgilerini …’e vermekle yükümlüdür.

3.9. Distribütör, …’in belirlediği tarihlerde yapılacak olan eğitimlere, satış ekibinin yüksek oranda katılmasını sağlayacaktır.

3.10. Distribütör, Ek-1′ de belirlenmiş olan aylık ve yıllık ürün bazında ciro hedeflerini realize etmekle yükümlüdür. Aylık ortalama ciro hedefi, Aralık … yılı fiyatlarıyla net … TL’dir. 3. Aylık periyotlarda hedefini tutamayan Distribütörün sözleşmesini … tek taraflı feshetme hakkına sahiptir. Ortalama aylık hedef ürünlerin aldıkları ortalama fiyat oranında otomatik artar.

3.11. Distribütör, …’in ürünlerini …’in belirlediği şartlarda depolamakla yükümlüdür. …’in belirlediği adetlerde sadece … ürünü satan Satış Temsilcisi çalıştırmak zorundadır.

3.12. Distribütör, bölgesindeki satış ve dağıtan için araç ve eleman temin etmekle yükümlüdür.

3.13. Distribütör, A tipi noktalara … adına yapacağı aktiviteler için … Bölge Müdüründen onay almak zorundadır ve bu noktalara yapılacak aktiviteye gerekirse katılır ve bu noktalara verilmesi tavsiye edilen ıskontoları vermekle yükümlüdür.

3.14. Distribütör, deposunda bulunan … ürünlerinin son kullanma tarihlerinin takibinden sorumludur.

Madde 4- İskonto

4.1. …’ in distribütöre uygulayacağı;

4.1.1. …’in ürettiği tüm …, … ve … ürünlerde uyguladığı fatura altı ıskonto oranı %15′ tir.

4.1.2. …, fatura altı ıskonto oranlarını değiştirmekte serbesttir.

4.2. Distribütörün kanala uygulaması tavsiye edilen ıskonto oranları

4.2.1. Toptancılara fatura altı ıskonto oranı %10

4.2.2. A tipi marketlere fatura altı ıskonto oranı %7

4.2.3. B tipi marketlere fatura altı ıskonto oranı %5

4.2.4. C tipi ve daha alt noktalara liste fiyatı.

4.3. …’ in distribütöre uygulayacağı peşin ıskonto oranı;

4.3.1. …’in, distribütörüne uygulayacağı peşin ıskonto oranı %14’tür. (Günlük %02 – binde 2).

4.3.2. … peşin ıskonto oranını günün şartlarına göre değiştirebilir.

Madde 5- Aylık Tahsilat Primi

5.1. Sistem

Tahsilat primi aylık değerlendirilir. Ay sonu distribütör hesap kapatırken o ayın net cirosunun %2’sini tahsilat anında “Tahsilat primi ıskonto faturası” ile dönüş yapar.

5.2. Esaslar

5.2.1. Distribütör, aylık tahsilat primine hak kazanılabilmesi için, çalışılan ay bitimini takip eden 5 iş günü içerisinde fatura vadesine uygun olarak, cari hesabını kapatmak zorundadır.

5.2.2. Tahsilat primi; fatura altı ıskonto ve iade faturaları düşülerek (net cirodan) hesaplanır.

Madde 6- Vadeler ve Ödemeler

6.1. Vade başlangıç tarihi, siparişin distribütöre teslim tarihidir.

6.2. Tüm ürün gruplarında vade … gündür.

6.3. Vadeli fatura tutarları; ayın 1-15 tarihli faturalar ayın 15’inde, 15-30 tarihli faturalar takip eden ayın ilk beş iş günü içerisinde “O” (Sıfır) bakiye ile kapatılacaktır. (5.2.1 bkz.).

6.4. Peşin siparişlerde fatura tutarları, siparişi» teslim tarikinden itibaren en geç 3 gün içinde bakiye bırakmadan kapatılacaktır.

6.5. Distribütör, satın aldığı ürünlerin bedelini öngörülen vadelerde ödeyecek, ödemelerdeki gecikmeler o dönemde uygulanan peşin ıskontosu iki katı nispetinde değerlendirilip … tarafından Distribütöre fatura edilecektir.

6.6. …, alacağı ödemelerde müşteri çeki ya da şahsi çek ayrımı yapmak hakkına sahiptir.

6.7. Distribütör, karşılıksız çıkan müşteri çeklerinin bilgisi kendisine ulaştıktan sonraki 3 iş günü içinde …’e naklen ya da banka havalesi ile öder. 3 iş gününü aşan ödemelerde, günün peşin iskontosunun iki katı, oranında, “finansmana katılım payı” öder.

6.8. Distribütörün kendi çeklerinin mükerrer olarak, karşılıksız çıkması halinde, … tek taraflı olarak sözleşmeyi fesh etme hakkına sahiptir ve çekin ilgili olduğu faturalarda fatura altı ıskonto iptal edilir.

6.9. Ortalama vade dikkate alınarak bölünen çeklerde vade, ortalama vadenin 30 gün sonrasını geçemez.

Madde 7- Sipariş

7.1. Distribütör, siparişlerim …’e, …’in düzenlemiş olduğu ‘sipariş formunda’ kaşe ve imzalı olarak gönderecektir.

7.2. Siparişin … yetkililerince alınmış olması ya da distribütörün yazılı bildirmesi siparişin kabulü anlamına gelmez.

7.3. Teminatına ve ödemelerdeki istikrarına doğru orantılı olarak belirlenen kredi limitlerini geçen distribütörlerin sevkiyatı durdurulur.

7.4. Distribütör, siparişe uygun olan sevkıyatı geri çevirirse bundan kaynaklanan nakliye ve sair masrafları üstlenecektir.

Madde 8- İade

8.1. Üretim ve sevk hatası olmayan; koli bazındaki ürünler kesinlikle iade alınmayacaktır.

8.2. Üretimi hatalı olan – … laboratuarlarınca da tespit edilen – ürünler haricindeki iadeler, 3 aylık dönemlerde iade edilebilecektir. Distribütör, iade formuna yazılan ürünleri, form Satış Müdürlüğünce onaylandıktan sonra iade edebilecektir. (Dönemler Mart, Haziran, Eylül ve Aralık’tır.)

8.3. Distribütörün uygunsuz depolama ve şevkinden kaynaklanan hasarlı ürünler kesinlikle iade alınmayacaktır.

8.4. Sipariş hatası neticesinde sevk olan ürünleri, distribütör 7 gün içerisinde yazılı ve hatayı belgeleyen evrakları ile birlikte satış müdürlüğüne bildirecektir. Sevk tarihinden 7 gün geçen ve hatalı sevk olduğu bildirilmeyen siparişler kesinlikle iade alınmayacaktır.

8.5. …, kendi kayıtlarında saklayacağı, ilgili Distribütör için belirlenen satış iade oranını aşan durumlarda iade almamakta serbesttir.

8.6. …, noktalardan iade alınan (koli bazında olmayan) ürünleri Distribütörden, …’in cari listesinin 2 önceki fiyat listesinden alır.

8.7. …, siparişleri karşılarken son kullanma tarihine üç aydan daha az kalan ürünleri (belirli amaçlar ve karşılıklı anlaşma haricinde) müşterisine göndermez ve geri iade almaz.

Madde 9- Fiyat Değişimi

9.1. … ekonominin şartlan gereği ve maliyetleri çerçevesinde fiyatlarını değiştirebilir.

9.2. Distribütör. …’ in yeni fiyat listesine göre satış yapmak mecburiyetindedir.

9.3. Fiyat değişiminde ki siparişin karşılanması stoklarla sınırlıdır. …, eski fiyatlı bakiye sipariş yazmak konusunda serbesttir.

Madde 10- Teminat

Distribütör, …’in belirlemiş olduğu banka teminat mektubunu vermekle yükümlüdür, …, günün koşullarına göre teminat miktarının artırılmasını isteyebilir. Distribütör teminat artırım isteğine uymazsa … sözleşmeyi fesh etme hakkına sahiptir.

Distribütörün vereceği teminat ile ilgili her türlü masraf fatura karşılığı … tarafından karşılanır.

Madde 11- Temlik

Distribütör, bu sözleşme ve bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri …’in yazılı onayı olmaksızın başkalarına devir ve temlik edemez.

Madde 12- Sözleşmenin Bölünebilirliği

Bu sözleşmenin hükümlerinden herhangi birisi yürürlükteki bir kanun veya nizamname hükmü sebebiyle veya başka bir sebeple geçersiz kılınır ise, söz konusu hüküm sözleşmenin esasını bozan bir hüküm olmadığı sürece, sözleşme bütünü ile geçerliliğini muhafaza edecek ve söz konusu hüküm sözleşmeden çıkarılmış sayılacaktır.

Madde 13- Sözleşmenin Bütünlüğü

Bu sözleşme, tarafların yazılı mutabakatı olmaksızın, herhangidir amaçla değiştirilemez veya hüküm ilave edilemez.

Madde 14- Yetkili Mahkeme

Bu sözleşme ile ve bu sözleşmenin öngördüğü işlemlerle ilgili her türlü ihtilafta …, Mahkemeleri ve İcra Müdürlüğü yetkili olacaktır.

Madde 15- Sözleşmenin Süresi

İşbu sözleşme ve bu sözleşmeye bağlı ek sözleşmelerin geçerlilik süresi …/…/… tarihine kadardır.

Madde 16- Sözleşme Maddeleri

… ve distribütör 16 madde ve … sayfadan oluşan bu sözleşmeyi yukarıda yazılı olan tarihte usulünce yetkilendirilmiş temsilcileri tarafından imzalayarak akdetmiş bulunmaktadır. …/…/…

… A.Ş.                                                            DİSTRİBÜTÖR

Kaşe – İmza                                                   Kaşe – İmza

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat