DİRENME KARARI VERİLMESİ TALEBİ – BOŞANMA

Mağdur-Fail Arabuluculuğunun (Uzlaştırmasının) Sunduğu Faydalar

DİRENME KARARI VERİLMESİ TALEBİ – BOŞANMA

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          :
DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

KONU                                   : Direnme Kararı Verilmesi Talebimizden İbarettir
AÇIKLAMALAR                :
  1. Yargıtay’ca verilen bozma kararı usul ve yasaya aykırıdır. Bu karara uyulmamasına ve eski kararda direnilmesine karar verilmesini talep ediyorum. Davacı aleyhine ………(…). Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesinin ……/….. E – ……/….. K sayılı dava ile boşanmaya karar verilmiş ve aylık ……TL tedbir nafakasının dava tarihi olan …./…/….. ten itibaren müvekkilden tahsiline karar verilmiştir. Ancak davacının temyizi üzerine dosya Yargıtay’a gönderilmiştir.
  2. Davacı , müvekkille evli olmasına rağmen bir gün dahi aynı evi paylaşmadan müvekkili dövüp, parasını alarak  terk ettiği için ………(…).  Asliye Hukuk Mahkemesinin ……/…..  E – ……/…..  K sayılı dosya ile açtığımız dava reddedilmiş ancak bu karar kesinleşmeden, davacı, müvekkile hala evli olmasına rağmen …./…/…..  tarihinde  ………(…).  Asliye Ceza Mahkemesinin ……/…..  E sayılı dava dosyasına konu olayı gerçekleştirerek …. isimli şahsı eve alarak evlilik birliğini sarsacak davranışlarına devam etmiştir.
  3. Müvekkil,…yaşında, yurtdışından ……. Türk Lirası emekli aylığı alan, kimsesiz yaşlı biridir. Davalının … kocası olduğunu dahi sonradan öğrenmiştir. Davacının müvekkile yaşattıklarından, eş olmak için değil, haksız yere maddi çıkar sağlamak için müvekkille evlenmiş olduğunu anlıyoruz. Bu yüzden müvekkilden nafaka talep etmesi de haksız ve kötü niyetlidir. Müvekkilin aldığı emekli aylığı ortadadır. Başkaca hiçbir geliri bulunmamaktadır. Sobalı küçük bir evde oturmaktadır. Davacı nafaka isteğinde haksızdır ve nafaka isteğinde haklılığını dahi ispat edememiştir.

DELİLLER                           :  ………(…).  Asliye Hukuk Mahkemesinin ……/…..  E – ……/…..  K,  ………(…).  Asliye Hukuk Mahkemesinin ……/…..  E – ……/…..  K,  ………(…).  Asliye Ceza Mahkemesinin ……/…..  E sayılı dosyaları vs tüm deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  HMK. md. 373 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yargıtay’ın dosya kapsamına, usul ve yasaya aykırı bozma kararına uyulmamasına, eski kararda direnilerek haksız nafaka davasının reddine, deliller kısmında belirttiğimiz dava dosyalarının celbine karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili
Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat