Din, Mezhep, Milliyet, Medeni Halin Düzeltilmesi Davası Nasıl Açılır

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Din, Mezhep, Milliyet, Medeni Halin Düzeltilmesi Davası Nasıl Açılır

Adlarından da anlaşılacağı gibi, nüfus kaydmdaki Din, mezhep ve Milliyetin, medeni halin düzeltilmesini amaçlayan butür davalar da niteliklerine göre, uygulama sahaları bulurlar. Örneğin: Bekar olan bir kişinin yanlışlıkla evli olarak medeni halinin nüfusa yazılması halinde tiu yanlışlığın düzeltilmesi, açılacak dava ile giderilir.

Mahkemece nüfus kaydı, evlenme kaydı ve diğer belgeler getirtilip incelenir, yanlış kayıt düşüldüğü, bekar olan kişinin evli olarak yanlışlıkla kaydına işaret konulduğu tespit edildiği takdirde dava kabul edilerek yanlışlık düzeltilir. Din ve mezhep değişikliklerinde de durum böyledir. Ancak, artık din değişikliği nedeniyle dava açılmamakta, bu işlemin nüfus idaresinde idari bir işlem olarak kabulü ile, din değişikliğine ait belge-ihtida-ibrazında nüfus idareleri gerekli işareti ve düzeltmeyi yapmaktadırlar. Din ve mezhep değişikliği idari niteliktedir. Bu tür istekler nüfus idaresinde yerine getirilir. Mahkemeye açılan davalar dinlenemez Milliyetin düzeltilmesi de dava açılarak yerine getirilir. Bu tür davalarda basit yargılama usulü uygulanacaktır.

Ayrıca, diğer nüfus kayıt düzeltme davalarında olduğu gibi gözönünde tutulacak hususlar aynıdır. Asliye Hukuk mahkemesinde dava görülecek, yetkili mahkeme de nüfusta kayıtlı olunan yer veya oturulan yer mahkemesi bulunacaktır. Davalar her türlü delille ispatlanabilir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat