Dikkatsizlik Ve Tedbirsizlikle Yaralamaya Sebebiyet Verme Suçu

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Dikkatsizlik Ve Tedbirsizlikle Yaralamaya Sebebiyet Verme Suçu

T.C YARGITAY

9.Ceza Dairesi

Esas: 2009 / 3171

Karar: 2011 / 36

Karar Tarihi: 17.01.2011

ÖZET: Hükümden sonra yürürlüğe giren hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin düzenleme karşısında suçun niteliği, hükmolunan cezanın miktarı gözetilip dosyada bulunan adli sicil kaydı da değerlendirilerek, sanığın hukuki durumunun yeniden tayin ve takdirinde zorunluluk bulunması bozmayı gerektirmiştir.(5271 S. K. m. 232) (5237 S. K. m. 50)

Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına İlişkin Düzenleme Karşısında Sanığın Hukuki Durumunun Yeniden Takdirinde Zorunluluk Bulunması

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Suç tanımında hapis cezası ile adli para cezasının seçenek olarak öngörülmesi karşısında, hapis cezasına hükmedildikten sonra, bu cezanın adli para cezasına çevrilmesi suretiyle, TCK’nın 50/2. maddesine muhalefet edilmesi, aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

1- Sanık hakkında hükmedilen cezadan takdiri indirim yapılırken ve hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi sırasında uygulamaya ilişkin kanun ve maddesinin karar yerinde gösterilmemesi suretiyle CMK’nın 232/6. maddesine muhalefet edilmesi, kanuna aykırı,

2- Hükümden sonra yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanunun 562. maddesiyle değişik CMK’nın 231. maddesindeki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin düzenleme karşısında suçun niteliği, hükmolunan cezanın miktarı gözetilip dosyada bulunan adli sicil kaydı da değerlendirilerek, sanığın hukuki durumunun yeniden tayin ve takdirinde zorunluluk bulunması, Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 17.01.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat