Devremülk Sözleşmesinden Cayma Nasıl Yapılır?

Mal bildirimi formu doldurma nasıl yapılır?

Devremülk Sözleşmesinden Cayma Nasıl Yapılır?

Devremülk nedir?

Kişinin kendisi tarafından belirlenen dönemde kısa veya uzun bir süre içinde satın alınan mülktür. Yani devremülkü satın alarak, ömür boyu seçilen tarihler arasında ücret ödemeden tatil yapma imkanına erişmiş oluyorsunuz. Ayrıca devre mülkünüzü istediğiniz zaman satma hakkına veya kiralama hakkında sahipsiniz. Devremülkler tapulu olduğu için satma, devretme, kiraya verme veya miras bırakma hakkını da beraberinde getiriyor. Bir devremülke yılın 7, 10 veya 15 günlük dilimlerinde sahip olabiliyorsunuz.

Devre Mülk sözleşmesinin tapuda resmi şekilde yapılması bir geçerlilik şartıdır. Uygulamada genellikle bu sözleşmelerin resmi şekilde düzenlenmediği ve haklarını bilmeyen tüketicinin birçok mağduriyet yaşadığı görülmektedir.

Devre Mülk hakkı 634 sayılı kat mülkiyeti kanununun 57-65 maddeleri ve TMK 780. Ve 781. Maddeleri gereğince “mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade hakkı sağlayan müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkıdır”.

TMK gereğince irtifak hakkının kurulması için tapu kütüğüne tescilin şart olduğu ve irtifak hakkına ilişkin sözleşmenin ancak resmi şekilde yapılması halinde geçerli olduğu açıkça belirtilmiştir. Devre mülk hakkı ayni bir hak olup tapuda resmi şekilde yapılması bir geçerlilik şartıdır ve bu sebeple resmi şekilde yapılmayan sözleşmeler geçersiz olup, geçersiz sözleşmeye dayanılarak tüketiciden herhangi bir bedel istenemeyeceği gibi geçersiz sözleşmeye dayanarak tüketici sözleşmenin feshini ve ödediği bedelin iadesini her zaman talep hakkına sahiptir.

Ayrıca satış sözleşmesinin geçersiz oluşunun yanında sözleşmede ve sözleşme imzalanırken yerine getirileceği söylenen hiçbir yükümlülük yerine getirilmemiş ise örneğin belirlenen tarihte teslimat yapılmadı ise, tüketici sözleşme nedeniyle yapmış olduğu ödemeleri satıcıdan talep edebilecektir.

6502 sayılı yasanın 50/6. maddesi ile Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliğinin 7.maddesi uyarınca tüketici, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Peki cayma hakkı nasıl kullanılır?

Cayma hakkınız dolmadan, noterlik aracılığıyla satıcı veya sağlayıcıya 14 gün içinde cayma bildirimi yapmanız gerekir. Cayma hakkının kullanılması ile birlikte hiçbir cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Tüketicinin devre mülk hakkı veren sözleşmelerden cayma hakkını kullanması durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört gün içinde tüketiciye geri verilir.

Devremülk sözleşmenin feshi mümkün mü?

Devre Tatil Ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin 13.m. gereğince, satıcı veya sağlayıcının, tüketiciye her ödeme tarihinden en az 14 gün önce bildiriminde bulunması zorunludur.
Tüketici, ilk iki taksiti ödedikten sonra, üçüncü yıldan itibaren her taksite ilişkin ödeme bildirimini almasını takiben on dört gün içinde satıcı veya sağlayıcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak herhangi bir cezai şart ödemeksizin sözleşmeyi feshedebilir.

Son olarak Devre mülk ön ödemeli olarak, yani maket üzerinde satılmışsa teslim tarihine kadar olan her hangi bir sürede tüketicinin sözleşmeden cayma hakkı bulunur. Eğer satıcı firma tüketiciye karşı olan yükümlülüklerini tam yerine getirmiş ise satış bedelinin %2 sine kadar cezai şart uygulama hakkı bulunur. Ancak eğer satıcı firma sözleşme şartlarını yerine getirmemişse bu cezai şart ortadan kalkar. Bu halde satıcı firma tüketiciye ait tüm belgeleri ve varsa senetler 90 gün içinde iade etmek zorundadır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat