Destekten Yoksun Kalma Maddi Tazminat Dilekçesi

Destekten Yoksun Kalma Maddi Tazminat Dilekçesi

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                            : …/… E.

DAVALI                                 : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

DAVACI                                 : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

KONU                                     :Davaya yanıt dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR

1. … tarihinde gerçekleşen trafik kazasında davalının kusuru bulunmamaktadır. Kazaya karışan fakat olay yerinden kaçarak tespit edilemeyen araç sürücüsü ekteki Adli Tıp Kurumu raporundan da anlaşıldığı gibi asıl kusurlu taraftır.Davalı ancak tali kusurlu olarak kabul edilebilir. Bu sebeple öncelikle kusur oranının belirlenmesi gerekmektedir.

2. Davacı tarafın manevi tazminat olarak talep ettiği miktar çok fahiş olup kabulü mümkün değildir. Manevi tazminatın zenginleşme aracı olmayacak şekilde, olay nedeni ile duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesini sağlayacak boyutta takdir edilmesi gerekir.

3. Davacı tarafın ölen çocukları sebebiyle talep ettikleri destekten yoksun kalma tazminatının da hesaplanırken, henüz öğrenimine devam etmekte olan murisin öğrenimi ve askerliği süresince ailesinden göreceği yardımlar ile yetiştirme masraflarının mahsubu gerekmektedir. Ayrıca murisin evlenmesi ve çocuk sahibi olması durumunda anne babasına değil eş ve çocuklarına bakmakla yükümlü olacağından anne baba için destek olmaktan çıkacağı ve bu sebeple de muhtemel evlenme yaşının da hayatın olağan akışında göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

4. Ayrıca, davalının kullandığı araçta bulunan ve hayatını kaybeden davacılar murisi hatır taşıması sebebiyle araçta bulunduğundan, bir tazminata hükmedilecekse de hakkaniyet ölçüsünde indirim yapılması gerekecektir.

HUKUKSAL NEDENLER : TBK m. 55, 56; KTK ve ilgili mevzuat.

DELİLLER                            : … Ağır Ceza Mahkemesinin … sayılı dosya kapsamı, tanık beyanları, keşif ve bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM                 : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı haksız ve dayanaksız davanın reddi ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

 (Tarih)

DAVALI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat