DERNEK GENEL KURULUNU OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRMA

Niteliği ve oluşumu

TÜRK MEDENİ YASASI MADDE 73,- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Olağan toplantı

MADDE 74.- Genel kurul, tüzükte belirtilen zamanda yönetim kurulu­nun çağrısı üzerine toplanır.

Olağan genel kurul toplantılarının en geç üç yılda bir yapılması zorunludur.

Olağanüstü toplantı

MADDE 75.- Genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gör­düğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Açıklama

Dernek organlarından olan Dernek Genel Kurulu derneğin en yetkili orga­nıdır. Derneğe üye olanların toplanmasıyla oluşmaktadır.

Dernek Genel Kurulu, Dernek tüzüğünde belirtilen zamanlarda toplantıya çağrılır. Olağan genel kurul toplantıları, en geç üç yılda bir dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Ancak; Dernek Genel Kurulu, yönetim ve denetim ku­rulunun gerekli bulduğu durumlarda, olağanüstü toplantıya çağrılır.

Olağanüstü genel kurul toplantılarının yapılması için,

  1. Demek yönetim kurulu,
  2. veya Dernek Denetim kurulu,
  3. Yahut Dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı başvurusu ile Dernek yönetim kurulunun çağrıda bulunması zorunludur. İşte Yönetim kurulu Demek Genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmadığı takdirde; Dernek üyelerinden birinin veya birkaçının başvurusu ile Derneğin merkezinin bulunduğu yerin Sulh Hukuk Mahkemesi hakimi, vereceği kararla (3) dernek üyesini genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirecektir. Bu üyeler, Demek yönetim kurulunun dernek genel kurulunu toplantıya çağırmada yapacağı işleri yapacaktır.

Sulh Hukuk Mahkemesi, istemi dosya üzerinde inceleyebileceği gibi, Der­nek tüzük ve toplantı ve karar defterlerini, üye kayıt listelerini inceleyecek, gere­kirse başvuruda bulunan veya bulunanları çağırıp dinleyebilecektir. Bu tür ka­rarlar idari niteliktedir.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...