DERNEĞİN FESHİ DAVA DİLEKÇESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

DERNEĞİN FESHİ DAVA DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Derneğin Feshi Talebimizden İbarettir
AÇIKLAMALAR                :

……… ilinde, “……….Derneği” kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. Bir süre sonra yapılan ihbar sonucu dernekler polisi tarafından yapılan araştırma ve baskınlarda dernekte kumar oynandığı, derneğinde isminin göstermelik olduğu anlaşılmıştır. Dernekler polisi tarafından tutulan tutanak ektedir. Türk Medeni Kanununun 89. maddesi gereğince, amacı dışında faaliyette bulunan derneğin feshine karar verilmesini talep eme zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Her türlü delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 89 ve İlgili mevzuat

SONUÇ VE İSTEK             :  Yukarıda açıklanan nedenlerle açılan davanın kabulü ile amacı dışında faaliyette bulunan “………….Derneğinin” feshine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

 


Cumhuriyet Savcısı

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat