DENEME SÜRESİNDE İŞTEN AYRILMA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

DENEME SÜRESİNDE İŞTEN AYRILMA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

……/…../20…

…………………………………………………………(İşveren ismi yazılacak)

…./…./20….. tarihinden bu yana işyerinizde çalışmaktayım. Sözleşmemde 2 aylık deneme süresi öngörülmüş olup bu süre henüz dolmamıştır.

Bu nedenle 4857 sayılı İş Kanununun 15inci maddesinde yer alan “Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir” hükmü gereğince işten …./…./……. tarihi itibariyle ayrılıyorum/ayrıldım.

Saygılarımla arz ederim.

İmza

Ad Soyad

T.C No                  :

Adres                   :

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat