DELİL VE TANIK LİSTESİNİN SUNULMASI DİLEKÇESİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

DELİL VE TANIK LİSTESİNİN SUNULMASI DİLEKÇESİ

 

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO    :
DELİL VE TANIK
LİSTESİNİ
SUNAN (SANIK)                :
……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

VEKİLİ                                  : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVACI                               : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

KONU                                   : Delil ve Tanık Listesinin Sunulması İstemimizden İbarettir
SUÇ                                       : Markalar Kanununa Muhalefet
AÇIKLAMALAR                :
  1. Mahkemenizde görülen davanın ve devam etmekte olan duruşmasında verilen arar karar ile tarafımıza delillerimizi bildirmek üzere süre verilmiştir.
  2. Bu çerçevede delillerimizi ve tanık listemizi sunuyoruz. Delillerimizin kabulü ile tanıklarımızın dinlenmelerine, delillerin ilgili daire ve kurumdan istenmesine karar verilmesini talep ediyoruz.

DELİLLERİMİZ                  :

1-Tanık beyanları

2-Türk patent Enstitüsü kayıtları

3-……….Sanayi ve Ticaret Odası kayıtları

4-……….Vergi Dairesi Kayıtları

5-Bilirkişi incelemesi

TANIKLARIMIZ                 :

1-Adı ve Soyadı, Adres

2-Adı ve Soyadı, Adres

3-Adı ve Soyadı, Adres

HUKUKİ SEBEPLERİ        :  CMK. md. 177 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda sunmuş olduğumuz delil listemizin kabulü ile tanıklarımızın dinlenmesine karar verilmesini saygılarımla vekil eden adına arz ve talep ederim.

                                                                                                                                                                             Sanık Vekili

                                                                                                                    Av.

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat