DELİL TESPİTİ DİLEKÇESİ

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

DELİL TESPİTİ DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               : ……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :  Delil Tespiti Talebimizden İbarettir
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkil,………. ili,…….. ilçesi, ………Konutları, …… Blok, No: ….’de bulunan taşınmazını, ………’ya kira sözleşmesi ile kiralamaıştır. Taşınmaz Toplu Konut İdaresinden teslim alındıktan hemen sonra hiç kullanılmadan kiracı ……….’ya kiraya verilmiştir. Fakat son zamanlarda kiracının ödemelerini aksatması nedeni ile kiracı ile müvekkil arasında bazı tartışmalar olmuştur.
  2. Kiracıın tayininin çıkması nedeni ile kiracı söz konusu taşınmazı …/…/… tarihinde boşaltarak ve anahtarını karşı komşuya bırakarak taşınmazı boşaltmıştır. Müvekkil anahtarı teslim aldıktan sonra kiracıya verilen eve gittiğinde taşınmazın tanınamayacak kadar kötü kullanıldığını, hatta kasıtlı olarak eve zarar verildiği görmüştür.
  3. İleride açacağım tazminat davasına konu olmak üzere söz konusu taşınmazdaki hasarın tespiti amacı ile bu tespiti talep etme zarureti hâsıl olmuştur.

KANITLAR                          :  Kira sözleşmesi, bilirkişi incelemesi ve her tür kanıt.

HUKUKİ SEBEPLER          :  HMK. md. 400-405 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                : Yukarıda açıklanan nedenlerle, mahallinde yapılacak inceleme neticesinde kiraya verilmiş olan taşınmazda, kiracı tarafından meydana getirilen zararın, malzeme ve işçilik dâhil olmak üzere tespitine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

 

Tespit İsteyen Vekili
Av.

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat