Delil Sözleşmesi Örneği


DELİL SÖZLEŞMESİ
Bir tarafta ………..adresinde oturan……………………   ile diğer tarafta ……..adresinde oturan ……………arasında aşağıdaki şekilde bir delil sözleşmesi yapılmıştır.
……..ile …..arasındaki mevcut bulunan …….tarihli ….sözleşmesinden doğacak uyuşmazlıklarda”yalnızca …………………….delil olarak kullanılabileceğini ve başka delil göstermenin mümkün olmadığını” gayri kabili rucu olarak kabul beyan ve taahhüt ederler.
 
(ad/Soyad.İmza)                                                 (ad/Soyad.İmza)
 
 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat