DELİL LİSTESİNE KARŞI İTİRAZ DİLEKÇESİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

DELİL LİSTESİNE KARŞI İTİRAZ DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          : …………./…………..
BEYANDA BULUNAN DAVALI                               : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVACI                               : ……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :  Delil Listesine Karşı Beyanlarımızdan İbarettir
AÇIKLAMALAR                :
  1. Sayın Mahkemenizin müvekkil şirketin Genel Müdürlüğüne tebliğ ettiği …./…./……. tarihli müzekkeresi gereğince, Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Müdürlüğünün …./…./….. tarih, ……. sayılı yazısı ve dava konusu olaya ilişkin görüntü kasedi ve CD si dilekçemiz ekinde sunulmuştur. Görüntülerin fotoğraflanması tarafımızca araştırıldığında teknik olarak mümkün olmadığı; ancak teknik elemanların ifadesine göre görüntü kasedinin Emniyet Müdürlüğünün Kriminal Laboratuarlarında ve büyük ekranlarda izlenmesi halinde net görüntü elde edilebileceği öğrenilmiştir.
  2. Davacı vekili …./…/……. tarihli dilekçesinde sadece tanıkların isim ve adreslerini belirtmekle yetinmiş ancak hangi konularda tanıklık yapacaklarını bildirmemiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 240. maddesi gereğince iddia ve savunmasını tanıkla ispat etmek isteyen taraf ilk önce tanıkların hangi husus hakkında dinleneceklerini mahkemeye bildirir. Anılan hüküm gereğince davacı yanın tanıklarını hangi konuda dinleteceğini mahkemeye bildirmesi gerekmektedir. Dolayısıyla davacı yanın yasanın bu hükmünü yerine getirmeden tanık dinletmesine muvafakat etmiyoruz.

Davalı Vekili
Av.

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat