DAVAYA KATILMA TALEBİ – 2

Suçlunun Birden Fazla Olması Durumunda Cezalandırma

DAVAYA KATILMA TALEBİ – 2

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          :
DAVAYA KATILMA TALEBİNDE BULUNAN:
VEKİLİ                            :
DAVACILAR                      :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALILAR                       :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Davaya Katılma Talebimizden İbarettir
AÇIKLAMALAR                :

Müvekkilim davaya konu taşınmazın kiracısıdır. Müvekkilimin davacıdan kiraladığı işyerinin bir bölümünü davalı olan arkadaşı kullanmaktadır. Müvekkilim ise halen kiraladığı taşınmazda işyeri işletmeye devam etmektedir. Davacının iddia ettiği gibi, taşınmaz davalıya devredilmiş değildir. Bu nedenle müvekkilimin davaya katılması zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  HMK. md. 66-69 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle, müvekkilin davaya katılmasına ve açılan haksız davanın reddine, yargılama harç ve giderlerinin, vekalet ücretinin davacıya yüklenmesine  karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

Davaya Katılmak İsteyen Vekili

                                                                                                              Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat