Davanın Yetkili Mahkemeye Gönderilmesi Dilekçesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Davanın Yetkili Mahkemeye Gönderilmesi Dilekçesi 


     …….  MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,
 
DOSYA NO                                      : …/….
DAVACI                                           :

  1. KİMLİK NO :

VEKİLİ                                             :
DAVALI                                           :
KONU                                             : Davanın Yetkili Mahkemeye Gönderilmesi İstemimizdir.
 
AÇIKLAMALAR                            :
1-) Mahkemenizce  yukarıda esas ve karar numarası belirtilen dosya ile ilgili olarak Yetkisizlik kararı verilmiştir. (EK-1)
 
2-) Taraflara tebliğ edilen Yetkisizlik kararı   …/…/… tarihinde kesinleşmiştir.
 
3-) Dosyanın yetkili olan …… Mahkemesine  gönderilmesini talep etmekteyiz.
 
HUKUKİ NEDENLER                  : 6100 S. K. m. 20
 
SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıklanan nedenler ile ……. tarih …. E. ve  …….K. sayılı kararı ile yetkisizlik nedeni ile reddettiği dava dosyasının, yetkili olan ……. Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesini vekaleten talep  ederiz.  …/…/…
 
EKLER:
1-) … Mahkemesinin … E. …K.  sayılı yetkisizlik kararı.
                                                                                                         
 
Davacı Vekili
Av.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat