DAVALARIN AYRILMASI TALEBİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

DAVALARIN AYRILMASI TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

../../….

DOSYA NO                 :

 

AYIRMA TALEBİNDE

BULUNAN DAVACI     :

 

VEKİLİ                        :

                                     

 

DAVALI                       :

 

VEKİLİ                        :

KONU                          : Davaların ayrılması istemidir.

AÇIKLAMALAR            :

1- Mahkemenizde tarafımızca açılan yukarıda esas numarası belirtilmiş olan davada…………… taleplerinde bulunmuş idik.

 

2- Devam eden davada görülmüştür ki bu iki talebin ayrı davalar olarak ele alınması yargılamayı hızlandıracaktır.

 

3- Bu neden ile davamızdaki …………… talebimizin ayrılarak ayrı bir esas numarası verilmesini ve taraflara yeni dava ile ilgili duruşma günü verilmesini istemek zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER    : HMK md. 167 ve sair mevzuat.

DELİLLER                   : Dava İçeriği ve sair deliller.

TALEP SONUCU         : Açıklanan nedenlerle taleplerimizin ayrılmasına karar verilmesini, ayrılan dava ile ilgili olarak taraflara yeni esas ve duruşma gününü bildiren tebligat yapılmasını talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

 

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat