Dava şartı arabuluculuk Kapsamına giren diğer bazı kanunlarda belirtilen ticari davalar

0
733
İşçinin, şirket aracıyla işe gidip gelirken geçirdiği kaza, iş kazası mıdır?
İşçinin, şirket aracıyla işe gidip gelirken geçirdiği kaza, iş kazası mıdır?

Dava şartı arabuluculuk Kapsamına giren diğer bazı kanunlarda belirtilen ticari davalar

TTK dışındaki kanunlardaki ticari davalar için de dava şartı arabuluculuk getirilmiştir.

Diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan bazıları şunlardır:

  1. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nda düzenlenen hususlardan doğan hukuk davaları (md. 99),
  2. 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un maddesine göre “üreticiler ile meslek mensupları arasında veya meslek mensuplarının kendi aralarında Kanun’un uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklar”dan belli miktarı aşanlar,
  3. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun maddesinden kaynaklanan davalar.
    • Ancak bu noktada şu hususu tekrar belirtmek gerekir ki; sayılan ticari davalar bakımından arabuluculuğun dava şartı olabilmesi için, uyuşmazlığın konusunun bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talebine ilişkin olması ön koşuldur.
    • Bununla birlikte, niteliği gereği sadece tarafların üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabileceği konularda arabuluculuk yapılabilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here