Dava Dosyaları Nasıl Birleştirilir?

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Dava Dosyaları Nasıl Birleştirilir?

Sanıkların üzerine atılan suçun niteliğine, iddianamede olayın anlatılış biçimine, her iki mahkemenin dava dosyaları arasında sanıkları ve suçları yönünden şahsi, hukuki ve fiili irtibat bulunduğu anlaşılmakla, davaların birlikte yürütülmesinde yarar görüldüğünden dosyalar birleştirilmiştir.
CMK- MADDE 10 -(1) Kovuşturma evresinin her aşamasında, bağlantılı ceza davalarının birleştirilmesine veya ayrılmasına yüksek görevli mahkemece karar verilebilir.
(2) Birleştirilen davalarda, bu davaları gören mahkemenin tâbi olduğu yargılama usulü uygulanır.
(3) İşin esasına girdikten sonra ayrılan davalara aynı mahkemede devam olunur.
T.C
YARGITAY
5.CEZA DAİRESİ
ESAS NO:2009/7429
KARAR NO:2009/11606
KARAR TARİHİ:16.10.2009Resmi belgede sahtecilik suçundan sanıklar B.. D.. ve arkadaşlarının yargılanmaları sırasında A.. 4 Ağır Ceza mahkemesiyle A.. 9 Ağır Ceza Mahkemesi arasında oluşan olumsuz birleştirme uyuşmazlığının giderilmesi ve yargı yerinin belirlenmesi istemiyle gönderilen dosya Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye verilmekle incelenerek gereği düşünüldü;
KARAR : İncelenen dosya içeriğine, sanıkların üzerine atılan suçun niteliğine, iddianamede olayın anlatılış biçimine, her iki mahkemenin dava dosyaları arasında sanıkları ve suçları yönünden şahsi, hukuki ve fiili irtibat bulunduğu anlaşılmakla, davaların birlikte yürütülmesinde yarar görüldüğünden A.. 4 Ağır Ceza mahkemesinin 2009/92 esas sayılı dava dosyası ile A.. 9 Ağır Ceza Mahkemesinin 2008/283 esas sayılı dava dosyalarının Birleştirilmesine, davanın A.. 9 Ağır Ceza Mahkemesi dosyası üzerinden yürütülmesine, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE 16.10.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat