ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI İSTEMİ

KURULAN KİŞİSEL İLİŞKİ ANNENİN VELAYET GÖREVİNİ YERİNE GETİRMESİNİ ENGELLEYECEĞİ GİBİ ANNEYİ HER HAFTASONU EVE BAĞLI HALE GETİRECEĞİ – HER AYIN BELİRLİ HAFTA SONLARI ŞEKLİNDE KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI GEREĞİ

T.C YARGITAY
2.Hukuk Dairesi
Esas: 2017 / 172
Karar: 2017 / 2701
Karar Tarihi: 13.03.2017

ÖZET: Mahkemece ortak çocuk ile davacı-davalı baba arasında ”her hafta Pazar günü sabah saat 08.00’dan akşam saat 20.00’a kadar” şeklinde kurulan kişisel ilişki davalı-davacı annenin velayet görevini yerine getirmesini engelleyeceği gibi, anneyi her haftasonu Pazar günleri eve bağlı hale getirecektir. Açıklanan nedenlerle, her ayın belirli hafta sonları şeklinde kişisel ilişki kurulması gerekir.

(4721 S. K. m. 182, 323)

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-karşı davalı baba tarafından, kişisel ilişki süresi ile annenin davasının kabulü yönünden, davalı-davacı anne tarafından ise, babanın kabul edilen davası ve iştirak nafakası miktarı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı-davalı babanın tüm, davalı-davacı annenin ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- Mahkemece ortak çocuk ile davacı-davalı baba arasında ”her hafta Pazar günü sabah saat 08.00’dan akşam saat 20.00’a kadar” şeklinde kurulan kişisel ilişki davalı-davacı annenin velayet görevini yerine getirmesini engelleyeceği gibi, anneyi her haftasonu Pazar günleri eve bağlı hale getirecektir. Açıklanan nedenlerle, her ayın belirli hafta sonları şeklinde kişisel ilişki kurulması gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda (2.) bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda (1.) bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz ilam harcının temyiz eden C.’a yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna 143.50 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatıran H.’ya geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi.13.03.2017

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...