Çocuk Teslimi Talimatı

T.C.
………
Dosya No : 
……… 
 
 
[TALİMAT İCRA DAİRESİ] MÜDÜRLÜĞÜ’ NE
 
Talimat İcra Dosya No :@@TALIMATICRADOSYANO@@
Alacaklının adı, soyadı ve adresi :……… (T.C. Kimlik No: ………) ………
 
Alacaklı vekilinin adı soyadı ve adresi :………
……… ………
 
Borçlunun adı soyadı :……… ……… (T.C. Kimlik No: ………) ……… ………
 
Borç Miktarı
 
:………
           ………’ nin ………  Esas, @@KARARNO@@     Karar sayılı, ……… tarihli kararı ile küçük ……… ile müvekkilimiz arasında velayet ve kişisel ilişki kurulması karara bağlanmıştır. Müdürlüğümüzce ilam hükmünün yerine getirilmesine karar verilmiştir.
 
Karar gereği işlem yapılarak, düzenlenecek bu tutanağın bir örneği de eklenerek neticeden Müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur. ………
 
 
 
 
 
 
………
İcra Müdürü
 

 

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

Your email address will not be published.