Çocuk Teslimi Talimatı

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Çocuk Teslimi Talimatı

T.C.
………
Dosya No : 
……… 

 
 
[TALİMAT İCRA DAİRESİ] MÜDÜRLÜĞÜ’ NE
 
Talimat İcra Dosya No  : @@[email protected]@
Alacaklının adı, soyadı ve adresi : ……… (T.C. Kimlik No: ………) ………
 
Alacaklı vekilinin adı soyadı ve adresi : ………
……… ………
 
Borçlunun adı soyadı : ……… ……… (T.C. Kimlik No: ………) ……… ………
 
Borç Miktarı
 
: ………
           ………’ nin ………  Esas, @@[email protected]@     Karar sayılı, ……… tarihli kararı ile küçük ……… ile müvekkilimiz arasında velayet ve kişisel ilişki kurulması karara bağlanmıştır. Müdürlüğümüzce ilam hükmünün yerine getirilmesine karar verilmiştir.
 
Karar gereği işlem yapılarak, düzenlenecek bu tutanağın bir örneği de eklenerek neticeden Müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur. ………
 
 
 
 
 
 
………
İcra Müdürü
 

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat