Çocuk Teslimi Talebi

0
5108

Çocuk Teslimi Talebi


………
………
………
 
 
 
 
………’ NE
 
İCRA DOSYA NO   : ………
ALACAKLI              :
………
VEKİLİ                       :
………
BORÇLU                  : ………
(TC Kimlik No: ………)
BORÇLU ADRESİ : ………
KONU                                    : Müşterek Çocuğun Teslimi Talebi.
 
 
Müşterek çocuk ……… ile kişisel ilişki kurulması için [KİŞİSEL İLİŞKİ KURULACAK GÜN] günü, saat [KİŞİSEL İLİŞKİ KURULACAK SAAT]’ da gerekli işlemlerin yapılması, Çocukla kişisel ilişki kurulması sırasında hazır bulundurulmak üzere İİK 25/b maddesi gereği bir uzmanın görevlendirilmesi için Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürlüğü’ ne müzekkere yazılmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim. ………
 
 
Alacaklı Vekili
………

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here