Çocuk Teslimi Talebi

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Çocuk Teslimi Talebi


………
………
………
 
 
 
 
………’ NE
 
İCRA DOSYA NO   : ………
ALACAKLI              :
………
VEKİLİ                       :
………

BORÇLU                  : ………
(TC Kimlik No: ………)
BORÇLU ADRESİ : ………
KONU                                    : Müşterek Çocuğun Teslimi Talebi.
 
 
Müşterek çocuk ……… ile kişisel ilişki kurulması için [KİŞİSEL İLİŞKİ KURULACAK GÜN] günü, saat [KİŞİSEL İLİŞKİ KURULACAK SAAT]’ da gerekli işlemlerin yapılması, Çocukla kişisel ilişki kurulması sırasında hazır bulundurulmak üzere İİK 25/b maddesi gereği bir uzmanın görevlendirilmesi için Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürlüğü’ ne müzekkere yazılmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim. ………
 
 
Alacaklı Vekili
………

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat