Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Çocuğun velayeti, anne baba dışında birine verilebilir mi?

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 335. maddesinde “Ergin olmayan çocuk ana ve babasının velayeti altındadır, “hükmü yer almaktadır. Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velâyeti altındadır. Yasal sebep olmadıkça velâyet ana ve babadan alınamaz. Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velâyeti birlikte kullanırlar.

Aynı kanununun 404. maddesinde de velayet altında bulunmayan küçüklerin vesayet altına alınacağı düzenlenmiştir.

Sözü edilen yasal düzenlemelere göre velayet hakkı, münhasıran anne ve babaya tanınan bir hak olup, evlat edinme hali hariç, anne ve baba dışında hiç kimseye tevdi olunamaz.

Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hali gerçekleşmişse  hakim, velayeti eşlerden birine verebilir. Böylece velayet, boşanmada çocuk kendisine bırakılan tarafa ait olur.

Velayet hakkı, münhasıran anne ve babaya tanınan bir hak olup, evlat edinme dışında, anne ve baba dışında hiç kimseye tevdi olunamaz.

4721 sayılı Türk Medenî Kanununun m. 348 hükmünde öngörülen durumlar gerçekleşmişse hakim 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun m. 182 maddesinin kendisine tanıdığı takdir hakkını kullanarak velayeti hem anadan hem de babadan alınmasına (nez’ine) ve çocuğun üçüncü kişiye verilmesine veya bir kuruma yerleştirilmesine karar verebilir. .

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat