Cezaların İçtimai (Cezaların Toplanması-Maddi İçtima) Nasıl Yapılır?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Cezaların İçtimai (Cezaların Toplanması-Maddi İçtima) Nasıl Yapılır?

Suçların içtimai suretiyle çeşitli ihlallerin kaynaşmaması, yani faile birden fazla ceza ve­rilmesinin gerekli bulunduğu bir durumun ortaya çıkması hâlinde söz konusu olur. Doktrinde suç­ların içtimaından ayırmak için gerçek içtima adı da verilmektedir. Bu husus Türk Ceza Kanunu­muzun genel kısmında düzenlenmemiştir.

Cezaların içtimainin yani toplanmasının-bir- leşmesinin söz konusu olabilmesi için birden faz­la suçun işlenmiş olması ve birden fazla suç için tek veya birden fazla kararla mahkûm edilmiş ol­mak gerekir. Bu mahkûmiyetlerin kesinleşmiş olması gerektiği ise muhakkaktır.

Kişi hakkında başka başka kesinleşmiş hü­kümlerin bulunması durumunda, koşullu salıve­rilmenin uygulanabilmesi yönünden, İNFAZ H­KİMLİĞİNDEN bir toplama kararı istenir. Talep ilgili Cumhuriyet savcısınca yapılabileceği gibi hükümlü de talepte bulunabilir.

Cezaların içtimai kural, suçların içtimai ise istisnadır. Buna göre, suçların birleşmesine giren istisnai durumlar dışında, işlenen her eylem ayrı bir suç oluşturarak bağımsızlığını korumakta ve her bir suç açısından ayrı ceza verilmesi gerek­mektedir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat