Cezaevine Teslim Olma Süresinin Uzatılması

  … CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

HÜKÜMLÜ                         :

TC KİMLİK NUMARASI             :

MÜDAFİİ                             :

ADRES                                 :

SUÇ                                       :

KONU                                   : Müvekkilin ….. rahatsızlığı sebebiyle cezaevine teslim olma                                                 süresinin uzatılması talebimizdir.

AÇIKLAMALAR               : 

1-) Müvekkil …. …. hakkında , …. Ağır Ceza Mahkemesi …/… E. …/… K. sayılı dosyası ile ….yıl …. gün hapis cezasına hükmedilmiş ve karar …/…/… tarihinde kesinleşmiştir. (EK-1)

2-) Müvekkilin …/…/… tarihinde …. Cezaevine teslim olması gerekmektedir. Ancak müvekkil ….. yaşında olup, ….. rahatsızlığı bulunmaktadır ve teslim olması gerektiği tarihte acilen ameliyat olması gerekmektedir. Aksi halde bu durum kendisi için hayati tehlike arzedecektir. Bu durum ekte sunduğumuz hastane ve doktor kayıtları ile de sabittir. (EK-2)

 

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilin sağlık sorunları sebebiyle cezaevine teslim olma tarihinin …/…/… tarihine uzatılmasını ve istemimiz doğrultusunda işlem yapılmasını vekaleten talep ederiz. …/…/…

EKLER                     :

1-) … Ağır Ceza Mah. …/… E. …/… K. sayılı ilamı

2-) …/…/… tarihli Hastane ve doktor raporları

3-) Onaylı vekaletname örneği

                                                                                                       Hükümlü Müdafii

                                                                                                  Av.

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat