Cezaevi Görüş İzni Talep Dilekçesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Cezaevi Görüş İzni Talep Dilekçesi

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

Halen ……………………………………………. Ceza İnfaz Kurumunda Tutuklu/Hükümlü bulunan aşağıda açık kimliği yazılı Şahıs ile görüşmek istiyorum.

Gerekli iznin tarafıma verilmesini arz ederim. ../../2015

Adı ve Soyadı
İmza

… / … / 2015

Ziyaretçinin

T.C. Kimlik No :
Adı
Soyadı
Ana Adı
Baba Adı
Doğum Tarihi
Adres

Ziyaret Edilenin

Adı
Soyadı
Ana Adı
Baba Adı

NOT : Nüfus Cüzdan fotokopisi dilekçeye eklenmelidir.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat