Ceza İnfaz Kurumu Nakil İstemi Dilekçesi

İhalenin Feshi Dava Dilekçesi

Ceza İnfaz Kurumu Nakil İstemi Dilekçesi

                        … … CEZA İNFAZ KURUMU’NA

HÜKÜMLÜ                          :

 

TC KİMLİK NUMARASI    :

VEKİLİ                                 :

 

ADRESİ                                :

İSTEM KONUSU                 :  Ceza İnfaz Kurumu’ndan nakil istemini içermektedir.

AÇIKLAMALAR                 :

1-) Müvekkilimiz, … Ceza Mahkemesi’nin  …/… E. …/… K. sayılı …/…/… tarihinde kesinleşen ilamıyla … yıl … ay … gün hapis cezasına mahkum edilmiştir.

2-) Cezanın infaz safhası …/…/… tarihinde …..Ceza İnfaz Kurumu’nda başlamış ve bugüne kadar … yıl … ay … günlük bölümünün infazı tamamlanmıştır.

3-) Geçen bu süreyi iyi halde ve hiçbir disiplin cezası almadan tamamlayan ve nakil giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul eden müvekkilimizin koşullu salıverilmesine beş aydan daha fazla süre bulunmaktadır.

4-) Aşağıda belirttiğimiz Ceza İnfaz Kurumları’nda yer ve kapsama gücünün uygun bulunması durumunda kendi isteği ile nakil istemeye hakkı bulunan müvekkilimizin naklini istemekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER        : 5275 S. K.  m. 54, 4675 S. K. m. 4, 1721 S. K. m. 5,  Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük, Ceza İnfaz Kurumlarının Tahsisi Nakil İşlemleri ve Diğer Hükümler Hakkında Genelge ve ilgili mevzuat.

 

İSTEM VE SONUÇ              : Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilimizin Ceza İnfaz Kurumu’ndan nakline karar verilmesini vekaleten talep ederiz. …/…/…

NAKİL İSTENEN CEZA İNFAZ KURUMLARI:

1-) … Ceza İnfaz Kurumu

2-) … Ceza İnfaz Kurumu

3-) … Ceza İnfaz Kurumu

Ekler: 1-) Onaylı vekaletname örneği

            2-) Hükümlü ve Tutuklu Bilgi Formu

                                                                                                Hükümlü Müdafii

                                                                                         Av.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat