Ceza Hukukunun Tanımı ve İşlevi

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Ceza Hukukunun Tanımı ve İşlevi

Kanunlarda suç veya kabahat teşkil eden fi­illeri ve bunların karşılığında yine kanunlarda ön­görülen yaptırımları genel özellikleriyle veya tek tek ele alan kamu hukuku dalına (maddi) ceza hukuku adı verilmektedir.

Ceza Hukukunun İşlevi

Ceza hukukunun iki temel görevi vardır. Bunlar genel önleme ve özel önlemedir. Genel önleme etkisi uyarınca suç işleyen birisinin ce­zalandırıldığını gören toplumun diğer üyeleri suç işlemekten çekinirler. Bunun etkisini en çok gös­terdiği ceza türü ise şüphesiz idam cezasıdır.

Ceza hukukunun diğer görevi ise özel önle­medir ve bu da kendi içerisinde üçe ayrılır. İlki, suç işleyen biri cezaevinde tutularak bu süre zarfında suç işlemekten alıkonulur, İkincisi, kişi cezaevinde tutularak ıslah edilir ve bir daha suç işlemekten çekinir (ıslah etkisi), üçüncüsü ise ki­şinin kendisi bireysel olarak cezanın şiddeti ile korkutularak suç işlemekten alıkonur.

Türk Ceza Kanunu’nun Amacı (m.1)

Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgür­lüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk dev­letini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Aslında bunu matematiksel bir formülle özetleyebiliriz:

Ceza Kanunu’nun amaçları ara­sında suçluları cezalandırmak gibi bir amacın bulunmadığına özellikle dikkat edilmelidir. Zira bu hem ceza hukukunun mantı­ğını kavramak hem de sınavlar açısından son derece önemlidir. Kanaatimiz de odur ki bu husus sınavlarda sorulmaya kuvvetli bir adaydır.

Ceza Kanunumuz, yukarıda saydığımız amaçları gerçekleştirebilmek için ceza sorumlu­luğunun temel esasları ile suçları ve bunlara ek olarak da ceza ve güvenlik tedbirlerinin türlerini düzenlemiştir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat