Ceza davasında süresi içinde işlem yapmamanın, süreyi kaçırmanın neticeleri nelerdir, başka bir imkan var mıdır?

Uzlaşma Dilekçesi Örneği

Ceza davasında süresi içinde işlem yapmamanın, süreyi kaçırmanın neticeleri nelerdir, başka bir imkan var mıdır?

Ceza muhakemesinde hak düşürücü süreler ve düzenleyici süreler olarak iki tür süre vardır. örneğin bir kararı temyiz etme, bir karara karşı itiraz etme gibi hakların kullanılması hak düşürücü süreye tabidir. Bu süreler kaçırılırsa artık o işlem yapılamaz. Ancak düzenleyici sürelere böyle bir netice bağlanmamıştır. Örneğin itiraz yoluna gidilmesi halinde itirazı inceleyen hakim, en çok 3 gün içinde itirazı inceleyecek mercie dosyayı göndermelidir. Dosyanın dördüncü gün gönderilmesinde de bir sakınca yoktur.

Ceza muhakemesinde süreler kaçırılırsa belli koşullar altında eski hale getirme kurumuna başvurularak söz konusu işlemin yapılması mümkündür. Eski hale getirme hak düşürücü süreler için mümkündür, mesela zamanaşımının geçmesi halinde eski hale getirmeye gidilemez. Aşağıdaki 3 halde eski hale getirme istenebilir:

1- Sürenin kusursuz olarak kaçırılması. Buna örnek olarak doğal afetler gibi mücbir sebepler, evde tebligatı alan kişinin ilgiliye haber vermemiş olması gösterilebilir.

2- Kişiye tebliğ edilen mahkeme kararında mahkemenin başvurulabilecek kanun yollarını ve süreyi göstermemiş olması.

3- Kişinin haklı bir gerekçeye dayanarak duruşmaya katılmamış olması

Bu sebeplerle süreyi kaçıran kişi, sebebin ortadan kalkmasından itibaren 7 gün içinde eski hale getirme talebi içeren dilekçesini, süre kaçırılmamış olsaydı hangi mahkeme o işlemi yapacak idiyse oraya verilir. Kişi süreyi kaçırmasına neden olan halleri dilekçesinde açıklar ve varsa delillerini de ekler. Ayrıca bu dilekçeye, süre kaçırıldığı için yapılamayan işlem de eklenir. Örneğin hakimin reddinin istenmesi süresi kaçırılmışsa bu talebi içeren dilekçe de konur. Eski hale getirme talebi kabul edilirse muhakeme, sanki o işlem süresi içinde yapılmış gibi yürümeye devam eder.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat