ÇEVİRMENLİK SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

ÇEVİRMENLİK SÖZLEŞMESİ

1- İşbu sözleşme Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile çevirmen arasında imzalanmış olup, ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

2- Sözleşmenin konusu, yazarı ………. olan ………. adlı eserin İngilizce’den Türkçe’ye çevrilmesidir.

3- Çevirmen çevirisini yaptığı eserin ve Türkçe’ye çevrilmiş halinin işleme, işlenme eseri ve eserin kendisini Türkiye sınırları içerisinde çoğaltma, temsil, basım, yayım ve dağıtım ve her türlü umuma iletim hakkını süresiz olarak TÜBİTAK’a devretmiştir.

4- Çevirmen, çevirisinde yaşayan Türkçe kullanmalıdır. Türkçe çeviri, doğru, akıcı bir üslupta ve kolay anlaşılır olmalıdır. Türkçe’de bulunmayan ya da yerleşmemiş bilimsel ve teknik kelime ve deyimler için, üniversitelerde yaygın olarak kullanılan terminoloji esas alınır.

5- Çevirmen, çevirisini, işbu sözleşmenin imzalanmasını müteakip ………….. içinde tamamlayıp TÜBİTAK’a teslim edecektir. Aksi halde sözleşme geçersiz kabul edilir.

6- Çevirmen, çevirisini, Kurumun talep ettiği bir kelime işlem programında hazırlayıp disket veya CD olarak elektronik ortamda teslim edecektir.

7- Çeviri metin TÜBİTAK’ın tayin ettiği uzman ve/veya danışmanlara 3. maddede zikredilen kriterler çerçevesinde inceletilir ve önerilecek değişiklikler çevirmene bildirilir. Çevirmenin hemfikir olmadığı değişiklik önerileri, TÜBİTAK tarafından incelenerek karara bağlanır.

TÜBİTAK, eseri başka bir kişiye tercüme ettirmek hakkını saklı tutar.

Yabancı yayınevinden alınan çeviri hakkı TÜBİTAK tarafından satın alınmış eserler konusunda Kurumun hakları saklıdır.

8- Kitabın basım işleri ve çeviri için ödemeler TÜBİTAK Yayın Yönetmeliği hükümleri gereğince yapılır.

9- Çevirmen, TÜBİTAK’ça matbaa tashihleri yapılmış veya yaptırılmış metni görebilir ve dilerse bir hafta içinde tashih yapabilir. Ancak, sayfa bağlandıktan sonra provalar üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.

10- Sözleşmenin imzalandığı tarihte, çevirmen çevirisine ait 3. maddede belirtilen bütün haklarını TÜBİTAK’ın çevirinin yeni baskılarını yapmayacağını çevirmene resmen bildirmediği sürece TÜBİTAK’a devir ve temlik etmiş sayılır. Çevirmen, çevirisi son baskı tarihinden iki yıl sonra eğer piyasada mevcudu kalmamış ise, Kuruma yazı ile başvurarak, yeni basım yapılıp yapılmayacağını sorabilir. Kurum, bu durumda, çevirmene yeni basım yapılıp yapılmayacağını üç ay içinde bildirmekle yükümlüdür. Çevirmen TÜBİTAK’a devir ve temlik ettiği çevirisini olduğu gibi ya da değiştirerek bu süre içinde bir başka yerde yayımlayamaz veya yayımlatamaz. Kurum yeni baskı yapılmayacağını bildirirse çevirmen, eserin Türkçe yayın haklarını yurtdışından almak suretiyle çevirisini yayımlamak ya da yayımlatmakta serbesttir. TÜBİTAK, mücbir sebep halinde eseri yayımlamama hakkını saklı tutar.

11- Her basımında her 1000 adette l adet eser çevirmene ücretsiz olarak verilir.

12- Bu sözleşmeden dolayı TÜBİTAK’la çevirmen arasında çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmeye ………. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13- Bu sözleşme ../../…. tarihinde iki nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca imzalanmıştır.

Çevirmen                                                              Tübitak

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat