Cevap Süresinin Uzatılması Dilekçe Örneği

Uzlaşma Dilekçesi Örneği

Cevap Süresinin Uzatılması Dilekçe Örneği

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

…….

DOSYA NO :…….

SÜRE UZATIMI TALEBİNDE

BULUNAN DAVALI :…….

VEKİLİ :…….

DAVACI :…….

VEKİLİ :…….

KONU : Davaya Cevap Süresinin Uzatılması İstemimizdir.

AÇIKLAMALAR :1-Davacı tarafından açılan davaya ait dilekçe, müvekkilimize duruşmanın yapılacağı tarihten iki gün öncesine rastlayan ……. tarihinde tebliğ edilmiştir.

2-Müvekkilimiz tarafından bize ulaştırılan dilekçeye konu olan dava ve ilgili olayların araştırılması için yeterli zamanımız olmamıştır.

3-Müvekkilimiz kendisini temsil etmemiz için gerekli vekaletnameyi dahi henüz ulaştırmıştır. Davaya karşı savunmalarımızı hazırlayabilmemiz için Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasası’ nın 197. maddesi gereği tarafımıza makul sürenin verilmesini talep ederiz.

DAVALI VEKİLİ

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat