Cevap Dilekçesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Cevap Dilekçesi

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO :…….

CEVABA CEVAP VEREN DAVALI :…….

VEKİLİ :…….

DAVACI :…….

KONU : Cevap Dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :1-Davacının açmış olduğu dava usul ve esas bakımından yersizdir. Dilekçenin tebliğinden itibaren 10 günlük süresi içinde davaya cevaplarımızı sunuyoruz.

Şöyle ki;

a)Öncelikle dava yetkili mahkemede açılmamıştır. Müvekkilimizin ikametgahı mahkemesinde açılması gereken dava bizzat davalının kendi ikametgahı mahkemesinde açılmıştır. Bu nedenle mahkemeniz YETKİSİZDİR.

b)Dava 1 yıllık zaman aşımına tabi olup, olay üzerinden 3 yıl geçtikten sonra açılmıştır. Bu nedenle zamanaşımı bakımından da davaya itiraz etmekteyiz. Dava zaman aşımı bakımından düşmelidir.

c)Ayrıca müvekkilimiz olay nedeni ile birlikte ………. ile birlikte sorumlu idi. Bu şahsın davacıya olay ile ilgili olarak ödeme yaptığı ve ibra belgesi aldığını bilmekteyiz. İbra belgelerine ait fotokopiler ektedir. Davacının bunca sene sonra yaşananları unutturarak müvekkilimizden tekrar bu parayı talep etmesi yasaya aykırıdır.

d)

e)

f)

2-Yukarıda açıklanan nedenlerden de anlaşılacağı gibi dava hem esas ve hem de usul bakımından yasaya aykırı bir şekilde açılan davanın reddine karar verilmesini istemekteyiz.

İSTEM SONUCU : Açıklanan nedenler ile itirazlarımızın kabulüne ve davanın reddi ile dava masraflarının davacı üzerinde bırakılmasına, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

DAVALI VEKİLİ

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat