CEVABA CEVAP DİLEKÇESİ

TCK m. 221 nedir?

CEVABA CEVAP DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          :
DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Cevaba Cevap Dilekçemizden  İbarettir
AÇIKLAMALAR                :

 

 1. Davalı idarenin davaya cevapları objektif değerlendirmeden uzak olması nedeniyle kabul edilemez niteliktedir. Müvekkilim hakkında yapılan soruşturma kapsamında, ifadesine başvurulan tanıkların tamamı olayla ilgisi olmayan ve müvekkilimle şahsi sorunları olan kişilerdir. Davalı idarenin cevap dilekçesi okunduğunda, soruşturmanın tamamen soyut iddialara dayandırıldığı ve alınan duyumlardan daha doğrusu dedikodulardan yola çıkarak işlemlerin yapıldığı açıkça anlaşılmaktadır.
 2. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili olarak diğer öğretmenler gibi müvekkilim de görevlendirilmiştir. Müvekkilim bu görevlendirme nedeniyle sorumlulukları çerçevesinde hareket ederek görevinin gereklerini yerine getirmeye çalışmıştır. Program çerçevesinde müvekkilim altı öğrenciyi görevlendirmiş, öğrenciler oynayacakları oyuna uygun şekilde yöresel kıyafetler giymiş ve son derece normal hareket ve tavırlarla oyunlarını oynamışlardır. Hatta öğrencilerin kıyafetleri öğrenci velileri tarafından alınmıştır. Çocukların hareketlerinde rencide edici hiçbir unsur olmamıştır. Böyle bir unsur olsaydı oyuna öncelikle öğrenci velileri itiraz ederlerdi.
 3. Ayrıca oyun provaları okul müdürü ve diğer görevli öğretmenler tarafından izlenmiş ve olumlu karşılanmış, bunun üzerine okul müdürü oyunun oynanmasına izin vermiştir. Müvekkilimle aynı okulda görevli öğretmen …… velilerle birlikte kıyafet seçmiş ve hazırlanmasına yardımcı olmuştur. 23 Nisan Bayramından iki gün önce müvekkilimle şahsi sorunları olan öğretmenler genel provalar yapıldığı sırada, çocukların müzik eşliğinde dans edip oynamalarını ve kız çocukların diz altı etek giyerek oynamalarını köyün ahlak yapısına aykırı olduğu gerekçesini ileri sürerek köy halkını müvekkilime karşı galeyana getirmişlerdir. Velilerin yanlış yönlendirilmesi sonucunda müvekkilim dışında bayan öğretmenin hazırladığı programdan dolayı (kız çocukların etekle müzik eşliğinde oynamaları) olaylar çıkmış ve bu olaylar bir şekilde müvekkilime mal edilmiştir.
 4. Olayların kaynağının müvekkilimin hazırladığı program olmamasına, diğer bayan öğretmenin hazırladığı program olmasına rağmen, müvekkilim bu olayda tek suçluymuş gibi gösterilerek, kötü niyetli kişilerin amaçlarına araç edilmiştir. Yaşanan olaylar neticesinde okul müdürü, tüm bayram programını iptal etmiş ve sadece şiir okumak suretiyle bayram kutlanmıştır.
 5. Okul müdürü, törenden sonra halkı provake eden öğretmenleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne dilekçe ile bildirmiş ve haklarında şikâyetçi olmuştur. Müvekkilim bu hususta okul müdürüne destek verdiğini açıkça belirtmiş ve desteğini devam ettirmiştir. Bunun üzerine, müvekkilim hakkında isimsiz, imzasız, hakaretlerle dolu, kişilik haklarına saldırı niteliğinde beyanlar içeren bir dilekçeyle hakkında şikâyet dilekçesi verilmiştir.
 6. Müvekkilim hakkında verilen bu dilekçenin asıl sebepleri; müvekkilimin tespit ettiği yanlışları sorumlulara bildirmesi, uyarması ve düzeltilmesini istemesi, öğretmenlerin derslerin boş geçmemesi için branşları dışında görevlendirilmeleri nedeniyle müvekkilim yasal hakkı olan ek ders ücreti talebinde bulunmuş ancak, talebi reddedilmiştir. Bunun üzerine müvekkilim bu hususta müfettişten görüş istemiş, müfettiş ise uygulamanın yanlış olduğu ve ek ders ücretlerinin ödenmesi gerektiği yönünde cevap vermiştir. İlçe Milli Eğitim Müdürü bu hususta Teftiş Kurulu Başkanıyla görüşmüş, bu görüşmede müvekkilimin haklı olduğu ve kendisine ek ders ücretlerinin ödenmesi gerektiği bildirilmiştir. İlçe Milli Eğitim Müdürü ve şube müdürü bu durumdan rahatsız olmuş, müvekkilime karşı tavır almışlardır.
 7. İlçe Milli Eğitim Müdürü, yürütülen soruşturmada müvekkil aleyhine ifade vermek istemeyen öğretmenlere ve okul müdürüne baskı yapmış ifadeleri istediği şekilde yönlendirmiştir. Müvekkilim, bulunduğu konumu dikkate alarak giyim kuşamına özen göstermiştir. İlçe Milli Eğitim Müdürü tesettürlü kılık kıyafetle derslere giren diğer bayan öğretmenlere ayrıcalık tanımış, müvekkilimin modern ve mevzuata uygun giyim tarzını ise, kişisel yorumlar yapmak suretiyle mevzuata aykırı bulduğunu belirterek gereksiz tepkiler göstermiştir.
 8. Soruşturmada ifade veren öğretmen ………..’in müvekkilimle hiçbir diyalogu olmamış, sadece haftada üç saat müvekkilimi görmüş olmasına rağmen, müvekkilim hakkında “uzlaşmaz, sert tavırlı” ifadelerini kullanmıştır. Kaldı ki, bu asılsız ifadelerin soruşturmayla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Yine ifade verenlerden …………., tamamen birbirinden bağımsız iki ayrı binada çalışıyor olmaları nedeniyle müvekkilim hakkında, ifadesinde belirttiği şekilde yorum yapacak kadar tanımasına imkân bulunmamaktadır.
 9. ………., müvekkilimi ……….. ile yolda yürürken gördüğünü belirtmiş ve soruşturmacılarda kötü niyetli hareket ederek bundan istedikleri sonucu çıkarmaya çalışmışlardır. Müvekkilimin, karşı cinsten biriyle yolda yürümesinden böylesi yorumlarla, şahsına hakarete varan sonuçlar çıkaran bu insanların cezalandırılması gerekirken, soruşturma sonucunda müvekkilimin cezalandırılması hukuka aykırılıktır. Ayrıca müvekkilimle aynı binada çalışmayan bu şahsın müvekkilimin uygunsuz kıyafetler giydiğini belirtmesi de kendisiyle çelişkiye düştüğünün göstergesidir. Müvekkilim çağdaş, laik ve modern Türk kadını kıyafetleriyle görevine gitmiş, insanlarla ilişkilerde saygınlığını hep korumuştur.
 10. Soruşturma dosyasında ifade veren ………, ……….eğitim öğretim yılında göreve başladığında müvekkilimle ilişkileri iyi olup, bir süre sonra okulda çalışan diğer öğretmenlerin yönlendirmesiyle müvekkilime karşı tavır almıştır. Öğretmenler odasında herkes sigara içerken, bu konuda sadece müvekkilime karşı tepki göstermiştir. Bu hususun da soruşturmayla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Soruşturmayı sübuta erdirme yönünde komik sayılabilecek çabaların bir parçasıdır.
 11. ….. okulda yapılan İstiklal Marşı ve Bayrak töreninde İstiklal Marşı okunduğu sırada, marş okunmuyormuş gibi davranarak okulun bahçesinden geçip okula girmiştir. Bu hareketiyle diğer öğretmen ve öğrencilere kötü örnek olmakla birlikte Türk milletine ve Türk Bayrağına saygısızlık etmiştir. Bu konuda idarece ……… hakkında hiçbir işlem yapılmamıştır. Ancak, müvekkilim diğer öğretmenlerin yanında ……….’yü İstiklal Marşı törenlerine katılması konusunda uyarmıştır. ……… bu olaydan sonra müvekkilime karşı düşmanca bir tavır içine girmiştir. Bu nedenle verdiği ifadeler objektif olmaktan uzak, iftira niteliğinde ve normal düşünceler dışına çıkan, şahsi yorum ve düşüncelerinden öteye gitmemektedir.
 12. Müvekkilim ……….Beldesinde görev yaptığı sürece hiç kimseyle sorun yaşamamıştır. Sorun yaşamış olsaydı köyde ikamet edemezdi. Ancak, bir dönem müvekkilimin telefon faturalarını açarak numaralarını öğrenen şahıslar müvekkilimi telefonla rahatsız etmişlerdir. Müvekkilim köyde ikamet eden bu kişileri tespit etmiş, bu kişilerin müvekkilimden özür dilemeleri ve köyün ileri gelenlerinin de araya girmeleri ile olay çözümlenmiştir. Müvekkilim bu olaydan ciddi boyutta rahatsız olmuş psikolojik ve fiziksel rahatsızlıklar yaşamıştır. ……. ise 23 Nisan törenlerini bu olaydan dolayı, köylüden intikam almak için hazırladığını yayarak, müvekkilimin mağduriyetini yine müvekkilime karşı kullanmıştır. Müvekkilim iyi niyetli hareket etmiş, köyün ileri gelenlerini kırmamış, bu nedenle ilgili şahısları şikâyet etmemiştir. Yukarıda belirtilen nedenler hep birlikte değerlendirildiğinde, soruşturma dosyasında ifade veren şahısların, soruşturmayla ilgisi olmayan, tamamen kötü niyetli yorumlara dayalı ifadelerinin sebebi açıkça anlaşılmaktadır.

TALEP SONUCU                :  Dava dilekçemizde ve yukarıda arz ettiğimiz nedenlerle haklı davamızın kabulüne, idarenin hukuka aykırı işleminin iptaline, yargılama harç ve masrafları ile vekâlet ücretinin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla vekâleten talep ederim.

 

 

Davacı Vekili

                                                                                                                                                              Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat