BROKER KOMİSYON SÖZLEŞMESİ

AVUKATLIK RUHSATI DÜZENLENMESİ SÜRECİ

BROKER KOMİSYON SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

Adresi…..olan İSİM ile, Adana adresinde kurulu ………..markalı ürünlerin imalatçısı ve/veya ihracatçısı olan ………..LTD. ŞTİ. firması arasında aşağıdaki şartlarda anlaşma sağlanmıştır.(Bundan böyle ………..LTD.ŞTİ ihracatçı firma olarak tanımlanacaktır)

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İhracatçı firma ile İSİM arasında yapılan bu sözleşme, ihracatçı firmanın ………..LTD.ŞTİ ile bağlantı kurması ve yurt dışındaki firma ile ilgili bilgilerin ihracatçı firmaya verilmesi yoluyla iki firma arasında koordinasyon kurulmasının tarafından sağlanmasıdır. Bu sozlesmeye gore, komisyoncu İSİM, ihracatçı firma ve ………..LTD şirketlerini tanistirip ithalat/ihracat yapmalarini sagladigi icin 3.maddede belirtilen komisyonunu alicaktir.

 1. ÜCRET

İhracatçı firma, İSİM ya, ihraç olunan malın EXWORKS fiyatı olan net 515.000Euro tutar üzerinden (vergiler ve masraflar düşülmemiş olan tutar)dan net 20.000 Euro tutarinda komisyon ödeyecektir. İhracatçı firma, Esra ya ödeyeceği komisyonlardan doğacak gelir vergisi, kurumlar vergisi, stopaj başta olmak üzere, ortaya çıkacak tüm vergi, resim, harç ve masraflari ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.

 1. ÖDEME ŞEKLİ
 2. a) Paranın peşin olarak bir kerede İhracatçı firmaya ödenmesi durumunda komisyoncu İSİM ya 3 iş günü içerisinde EXWORKS fiyatı olan net tutar üzerinden 20.000 Euro ödenecektir. Vadeli işlemlerde ise, ilk ödeme günü olarak belirlenen tarihten itibaren 3 gün içerisinde İSİM ya EXWORKS fiyatı olan net tutar üzerinden net 10.000 Euro ödeme yapılacaktır. Bakiye tutar olan net 10.000 Euro ise, paranin 2. kez ihracatciya odenmesini takip eden 3 iş günü içerisinde İSİM ya ödenecektir. Eğer daha fazla ödeme vadesi olacaksa komisyon tutarı vade sayısına bölünecek ve ihracatçıya ödeme gününü takip eden 3 iş günü içinde İSİM ya ödenecektir.
 3. b) İhracatçı firma ile ….. Ltd. arasında mal teslimi ve ödemelerdeki aksaklıklar komisyoncuya yansıtılmayacaktır. Asıl olan iki firma arasındaki anlaşmada belirlenen ilk ödeme tarihidir.
 4. c) Komisyon bedeli Euro olarak ya da ödeme tarihindeki (ihracat bedelinin tamamının ya da ilk taksidinin ödenme tarihi olarak belirlenen tarih) T.C Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden TL.na çevrilerek Es İSİM tarafından bildirilen … …..Bankası ……. Şişli-İstanbul Şubesi Hesap Numarası …. ….olan banka hesabına yatırılacaktır.
 5. d) …. Ltd.ile İSİM tarafından sağlanan koordinasyondan sonra, aynı firmalarla başka bir mal ya da aynı mal üzerinden yapılacak diğer ihracat, ithalat ya da işbirliğinden yine komisyoncu İSİM ya EXWORKS fiyatı üzerinden %3 oranında bedel komisyon olarak ödenecektir. … LTD.ŞTİ., ortakları, hissedarları, bu şirketin yan kuruluşları, bu şirket sahip veya hissedarlarının ortak olduğu veya bu tarihten sonra sahip veya ortak olacağı tüm şirketler ÜLKE’de ki hiçbir şirketle komisyoncu İSİM aracı olmadan ithalat veya ihracat yapmayacaktır.
 6. e) …. LTD. ile ihracatçı firma arasında d. Maddesine aykırı ve komisyon ödenmeden yapılacak her türlü alışverişte; o işlemle ilgili ödenmesi gereken komisyon ücretinin yanı sıra, ihracatçı firma bu ücretin iki katı kadar tutarı, bu sözleşmeye istinaden, tek seferde ödemeyi, kayıtsız şartsız peşinen kabul etmiştir.
 7. DİĞER HÜKÜMLER
 8. a) İhracatçı firma ile ÜLKE’de ki …. arasındaki tüm yazışmalar, komisyoncu İSİM ya fakslanacak ve işlemin seyrini izlemesi sağlanacaktır.
 9. b) İşlemin takibi ile ilgili olarak; ihracatçı birlikleri ve diğer mercilerde kontrol ve araştırma hakkı ve bunun için gerekirse vekâlet ve/veya yetki belgesi işlemin başında komisyoncu İSİM ya verilecektir.
 10. c) İhracatın gerçekleşmemesi, paranın gelmemesi ya da diğer bir aksaklık durumu komisyoncuyu hiçbir şekilde bağlamayacaktır. Komisyoncu İSİM, ancak ihracatın gerçekleşmesi halinde komisyon hakkına sahip olacaktır.
 11. d) Sözleşme süresi, bu sözleşmenin noter aracılığı ile tescilinden itibaren 2 yıldır ve bu süre içerisinde bu sözleşmede bahsi geçen taraflar (ülke, firma ve şahıs) arasında gerçekleşecek tüm satış işlemleri için İSİM ya komisyon ödemesi … LTD. ŞTİ firmasınca yapılacaktır. Bu süre içinde gerçekleşen ancak paranın yurt dışından gelişi süre bitimine rastlayan işlemler için paranın gelişi sonrası o işlem için komisyon ödemesi yapılacaktır. Süre bitiminden önce tek taraflı fesih söz konusu olmayacaktır.
 12. e) Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya herhangi bir bölümünün her hangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi durumunda söz konusu hüküm iptal edilecek, geçersiz ve ifa edilemez olacaktır. Ancak iptal edilen hükmün Anlaşmanın esasına ilişkin olması durumu haricinde, bu Anlaşmanın geri kalan hükümleri tamamen geçerli yürürlükte kalacaktır ve geçerliliğini korumak için gerektiği ölçüde değiştirilecektir.
 13. YETKİLİ HUKUK VE YARGI YERİ

Her hangi bir ihtilaf vukuunda TÜRK HUKUKU uygulanacak olup, …. mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

…..                                                               …..

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat