Çekişmeli Boşanma Davası Anlaşmalı Boşanma Davasına Nasıl Dönüşür?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Çekişmeli Boşanma Davası Anlaşmalı Boşanma Davasına Nasıl Dönüşür?

YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ
ESAS: 2013/16870
KARAR: 2013/30087

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı koca 11.09.2012 tarihinde Türk Medeni Kanununun 166/1. maddesi uyarınca dava açmış, bildirdiği tanıklar dinlenilmiş, 09.04.2013 tarihli 2. celsede davalı kadının “ben de boşanma davasını kabul ediyorum, boşanmak istiyorum” şeklindeki beyanı neticesinde tarafların Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi uyarınca boşanmalarına karar verildiği görülmüştür.

Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi uyarınca evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.

Eldeki davada tarafların 29.11.2011 tarihinde evlendiği, anlaşmalı boşanma için zorunlu olan 1 yıllık yasal sürenin dava tarihi itibariyle dolmadığı görülmektedir. Bunun yanında davalı taraf her ne kadar 2. celsedeki sözlü beyanında davayı kabul etmiş olduğunu dile getirmiş ise de , boşanmanın feri niteliğindeki nafaka ve tazminatlar hususunda herhangi bir beyanının olmadığı dolayısı ile boşanmanın mali sonuçları konusunda taraflarca kabul edilen bir düzenlemeden söz edilemeyeceği de ortadadır. Hal böyle olunca mahkemece Türk Medeni Kanununun 166/1-2 maddesi uyarınca değerlendirme yapılarak sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.19.12.2013(Prş.)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat