Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Cari hesabın kapatılması ve ödeme için ihtarname örneği

BAKIRKÖY 3. NOTERLİĞİ’NE


İHTAR EDEN : ……………………..
VEKİLİ : ………………………
MUHATAP : ………………………
KONU : Cari hesabın kapatılması ve ödeme talebidir.
SAYIN MUHATAP;
1- Müvekkil şirket ile yürütmekte olduğunuz ticari iş gereği tutulan cari hesap katedilmiş olup,; cari hesap ekstresinde yazılı borç tutarı ödeninceye kadar müvekkil şirketle şirketiniz arasındaki ticari ilişki dondurulmuştur.
2- Cari hesaptan kaynaklanan ……………….. TL tutarındaki borcunuzu 3 gün içerisinde müvekkil şirkete ödemenizi, aksi taktirde cari hesaptan kaynaklanan borcunuz için yasal yollara başvurulacağı, TTK 18. md. 2. ve 3. fıkralarına delaleten
İHTAR EDERİM.

İhtar Eden Vekili
Av. …………………………….
SAYIN NOTER;
İhtarnamenin bir suretinin muhataba tebliği ile, bir suretinin tarafımıza iadesini talep ederim.
Ek-1: VEKALETNAME

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat