BULUŞLAR VE PATENTLER HAKKINDA İŞ SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

BULUŞLAR VE PATENTLER HAKKINDA İŞ SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme .. / .. / …. günü …… adresinde yerleşik ….. Ltd. Şti. ile ….. adresinde yerleşik işçi ….. arasında düzenlenip imzalanmıştır.

Taraflar, bu sözleşme’de kısaca şirket ve işçi olarak anılacaktır.

Taraflar, aşağıdaki hükümlere uymayı kabul ederler.

1-  İşçi; araç, gereç, donatı, sistem, formül, rapor, buluş kayıtları, müşteri listeleri, bilgisayar programları veya Şirket ya da bağlı şirketlerin iş bilgilerini veya gizli teknik bilgilerini yahut ticari sırlarını oluşturan diğer her türlü gerece sahip olacak ve bunlara erişebilecektir.

İşçi, Şirket’teki görevinin gerektirdikleri dışında bu Sözleşme süresince veya işten çıktıktan sonra yukarıda belirtilen bilgi ve gereçleri kendisi veya başkası için kullanmamayı veya böyle bilgi veya gereçleri almamayı veya çoğaltmamayı kabul eder.

İşçi, kendisinde bulunan bu tür bilgi ve gereçleri Şirket tarafından istendiğinde veya herhangi bir sebeple bu Sözleşme’nin sona ermesinden sonra derhal geri vermeyi kabul eder.

2-  İşçi, sözleşme süresince veya sona erdikten sonra Şirket’in önceden yazılı izni olmaksızın Şirket’e veya bağlı şirketlerine veya Şirket’in güven ilişkisi içinde olduğu kişilere ait ticari sırları, iş bilgilerini, gizli teknik bilgileri veya gereçleri açıklamamayı veya yayınlamamayı kabul eder.

3-  İşçi, çalışma süresi boyunca yalnız başına veya ekibe katılarak geliştirmeyi düşündüğü veya geliştirdiği patentlenebilir olsun ya da olmasın herhangi bir buluş, patent, faydalı model veya teknik gelişmelerin tam bir kaydını doğru biçimde Şirket’e vermeyi kabul eder.

4-  İşçi, Şirket veya bağlı şirketlerinin şimdiki veya. geçmiş işleri ile herhangi bir şekilde bağlantılı olarak veya işinin gereği olarak geliştirdiği veya işin yapılmasından doğan buluşların, faydalı modellerin, patentlerin yurt içindeki veya yurtdışındaki tüm haklarını ve yararlarını Şirket’e devretmeyi kabul ve taahhüt eder.

İşçi, Şirket’e veya bağlı şirketlerine hukuki süreçlerin hepsinde yardım etmek için bu Sözleşme süresince veya sona ermesinden sonra herhangi bir ücret almadan ve masrafları Şirket’e ait olmak üzere gereken her türlü yardımı yapmayı kabul eder.

5-  İşçi, bu Sözleşme’nin sona ermesinden sonra herhangi bir firma ile herhangi bir hizmet sözleşmesi yaparsa … gün içinde sözleşme yaptığı yeni firmanın adını, adresini ve orada yaptığı işin tanımını yazılı olarak Şirket’e bildirecektir.

6-  İşçi, Şirket’in çıkarları ile çatışabilecek daha önceki herhangi bir hizmet sözleşmesini veya patent hakkını zamanında yazılı olarak Şirket’e bildirmeyi kabul eder.

7-  Bu Sözleşme İşçi’nin veya Şirket’in ardılları veya kanuni temsilcileri hakkında da bağlayıcı olacaktır.

8-  Bu Sözleşme, İşçi ve Şirket arasında yapılan önceki sözleşmenin yerini alacaktır.

9-  Bu Sözleşme ancak tarafların ikisinin de imzası ile yazılı olarak değiştirilebilir.

10-            Bu sözleşme taraflarca yukarıda belirtilen tarihte imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Şirket                                                          İşçi

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat