CENTİLMENLİK SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

CENTİLMENLİK SÖZLEŞMESİ

  1. TARAFLAR

İşbu sözleşme …………………….. adresinde ikamet eden … ile ticari merkezi …………………… olan … ENERJİ ve TARIM Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında aşağıdaki şartlarda imzalanmıştır.

  1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme; …’in ortağı olduğu … enerji ve tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile olan ilişkisinde tarafların karşılıklı yükümlülükleri ile ortak yarar temelinde taraflar arasındaki işbirliğinin koşullarını düzenlemektedir.

  1. TARAFLARIN SÖZLEŞMEDEN DOĞAN SORUMLULUKLARI

….. Grubu şirketleri ve bundan sonra kurulacak şirketler; sıra ile müşterilerine, çalışanlarına, ortaklarına ve çevreye fayda sağlamak için çalışacaklardır. Ortaklar da bu amacı gerçekleştirmek için işbirliği içinde faaliyette bulunacaklardır.

Taraflar öncelikle, TAVAŞ YEM ve TİDAŞ’IN büyütülmesi ve sağlıklı şirketler haline getirilmesi için çalışacaklardır. Bu nedenle kurulacak yeni şirket/lerin bu sürece zarar verecek bir girişim ve/veya işlemde bulunmamaları zorunludur.

… enerji ve tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapacak Mehmet Erel zamanını … enerji ve tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile bundan sonra kurulacak tüm Tavaş Grubu şirketleri arasında adil bir şekilde bölerek kullanacaktır.

Ortaklar şirketin iki yıl içerisinde kurumsallaşması, yabancı ortaklar ile büyümesi ve imkân dâhilinde halka açılmasını sağlayabilmek için gerekli çalışmaları yapma konusunda işbirliği içinde hareket edeceklerdir.

……. enerji ve tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne çalışan olarak alınacak ve yüksek kademelere getirilecek kişilerin (aile bireyleri de dâhil olmak üzere) konusunda uzman, yetkin kişiler olmaları hususunda taraflar anlaşmışlardır.

……. enerji ve tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin üst yönetim giderleri ……Grubu’na ait şirketler arasında adilane bir şekilde paylaştırılacak, idari ve şeklen olmasa da Holding tarzı bir gider ve yönetim düzeni benimsenecektir.

Taraflar şirketlerin kontrolü için etkin bir mekanizma kurulması için işbirliği içinde çalışacaklardır.

Ortaklar arasında olabilecek düşünce farklılıkları ve/veya ihtilaflar, büyümeden konuşularak giderilmeye çalışılacak, saygı, sevgi ve güven ortamında her şeye rağmen devam ettirilecektir. Çözülemeyen ihtilaflarda ise taraflarca üstünde mutabakat sağlanacak hakeme başvurulacaktır.

  1. GİZLİLİK

Taraflar birbirlerinden edindikleri her türlü ticari bilgiyi sadece şirketlerin başarısı için kullanacak ve diğer her türlü hallerde bu bilgileri muhafaza edeceklerdir. Bu yükümlülük taraflar arasında ticari ilişki sona erse de devam edecektir. Ticari sırların ifşası durumunda taraflar maddi ve manevi tazminat ödemekle yükümlü olacaklardır.

  1. SÜRE

İşbu sözleşmenin yürürlük tarihi ……… olup, … ile … enerji ve tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında ticari ve ortaklık ilişkisi devam ettiği müddetçe geçerli olacaktır.

  1. İş bu 6 (altı) maddeden ibaret 2 (üç) nüsha olarak düzenlenen sözleşme tarafların isteklerine uygun olarak ……………. tarihinde imza altına alınmıştır.

Şirket                                                           Şirket

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat