BOŞANMA TALEBİ – AYRILIK SÜRESİNİN BİTMESİ VE ORTAK HAYATIN KURULAMAMASI

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

BOŞANMA TALEBİ – AYRILIK SÜRESİNİN BİTMESİ VE ORTAK HAYATIN KURULAMAMASI

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Ayrılık süresi bitmesine rağmen ortak hayat yeniden kurulamadığından, tarafların boşanmalarına karar verilmesi talebimizdir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim davalı ile birkaç yıl önce evlenmiştir. Bu evlilikten dört çocukları olmuştur. Evliliklerinde çıkan bazı problemler nedeni ile taraflar arasında …………………….. Aile Mahkemesinde boşanma davası açılmış ve bu dava neticesinde mahkemece TMK md. 170 uyarınca tarafların bir yıl ayrılığına karar vermiştir.
  2. Bu bir yıllık süre geçmiş olmasına rağmen eşler bir araya gelmemişler ve ortak hayat yeniden kurulamamıştır. Artık bir arada yaşamaları mümkün olmayan tarafların boşanabilmeleri için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

DELİLLER                        :  Nüfus kaydı, ayrılık kararı, tanık beyanı ve sair her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER      :  TMK 170, 172 ve sair ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU            :  Yukarıda kısaca arz ve izah edilen sebeplerle, davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına, müşterek çocukların velayetlerinin davacıya verilmesine, tarafların yaptıkları masrafların kendi üzerlerinde bırakılmasına karar verilmesini bilvekale saygı ile talep ederim.

 

Davacı vekili
Av.

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat