BOŞANMA KARARININ TANINMASI TALEBİ

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

BOŞANMA KARARININ TANINMASI TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               : ……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :  Yabancı Mahkemenin verdiği ve kesinleşen boşanma kararının tanınması talebimizden ibarettir.
AÇIKLAMALAR                :

1- Müvekkilimiz, davalı ile ../../…. tarihinde evlenmiştir. Evliliklerine ait nüfus kayıtları …… İli, ……. İlçesi, …….. Mahallesi, ….. Cilt, …..Sayfa ve ….. Sıra No.dadır.

2- Müvekkilimiz davalı ile İsveç ……….. Mahkemesinin ../../…. tarih ve …./…. karar sayılı ilamı ile boşanmıştır. Mahkemenin kararı taraflara tebliğ edilmiş ve kesinleşmiştir.

3- Yabancı mahkeme kararının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için, mahkemenizce Yabancı mahkeme kararının tanınmasını ve müvekkilimize ait nüfus kaydının bu karar doğrultusunda düzeltilmesini istemek zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER           : MÖHUK m.58, HMK, MK ve sair yasal mevzuat.

DELİLLER            : İsveç …….. Mahkemesi’nin kararının onanmış kesinleşme şerhli aslı, kararın türkçe onaylı tercümesi, nüfus kaydı ve sair yasal deliller.

CEVAP SÜRESİ                   : İki haftadır.

TALEP SONUCU                 : Yukarıda arz edilen nedenlerle, yukarıda tarih ve sayısı verilen İsveç ………. Mahkemesine ait boşanma kararının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için, mahkemenizce tanınmasına ve müvekkilimize ait nüfus kaydının bu karar doğrultusunda düzeltilmesine karar verilmesini talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

 

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat