BOŞANMA – HAYSİYETSİZLİK SEBEBİYLE

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

BOŞANMA – HAYSİYETSİZLİK SEBEBİYLE

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

../../….

 

 

DAVACI                       :

 

VEKİLİ                        :

                                     

 

DAVALI                       :

KONU                          : Haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma talebimizdir.

AÇIKLAMALAR            :

1- Müvekkilimiz davalı ile …. yıldır evlidir. Nüfus kayıtları …. İli, ….. İlçesi, … Mah. …/… Cilt No, …. Sayfa No, …. Kütük Sıra No.dadır. Tarafların bu evliliklerinden  …. adet çocuğu bulunmaktadır.

2- Davalı evini uzun süredir ihmal etmekte ve evlilik birliğinin gereklerini de yerine getirmemektedir. Davalı kendi çevresinde pek iyi olarak anılmayan, genelde hırsızlık, uyuşturucu vs. suçlardan sabıkalı arkadaşları ile vakit geçirir olmuştur. Bazı geceler eve sarhoş gelen davalı, hem ev halkını ve hem de komşuları rahatsız etmektedir. Davalının bu davranışları müvekkilimizi hem madden ve hem de manen yıkmış, bir huzur ortamı olması gereken aile ortamı onun için bir çile ve ızdırap mekanına dönüşmüştür. Küçük bir kasabada yaşayan müvekkilimizin komşuları da, eşinin arkadaşları yüzünden komşuluk ilişkilerini kesmişlerdir

3- Durum davalıya yakınları tarafından anlatılmış, ancak davalı oralı olmamıştır. Arkadaşları ile birlikte birkaç kere karakola da düşen davalının, her ne kadar henüz sabıkası oluşmamışsa da bu durum bile, bu tür bir aile hayatına alışık olmayan müvekkilimizi yıpratmaya yetmiştir.

4- Bu sebeplerle haysiyetsiz bir hayat süren davalıdan müvekkilimizin boşanmasını istemek zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER    : MK.m.163 ve sair hukuki mevzuat.

DELİLLER                   : Nüfus kaydı, şahit beyanları ve her tür kanıt.

CEVAP SÜRESİ           : İki haftadır.

TALEP SONUCU         : Açıklanan nedenlerle, tarafların boşanmalarına, müşterek çocukların velayetinin davacı anneye verilmesine, yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat