BOŞANMA – EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİYLE-2

Adli aramada gerekli makul şüphe nedir?

BOŞANMA – EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİYLE-2

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

../../….

 

 

DAVACI                       :

 

VEKİLİ                        :

                                     

 

DAVALI                       :

KONU                          : Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Talebi.

AÇIKLAMALAR            :

1- Müvekkilimiz ile davalı ../../…. tarihinde evlenmiş olup, evlilik kayıtları, ….. İli, ….. İlçesi, ….. Mahallesi, ../.. Cilt No, …. Kütük No, …. Sayfa No.dadır. Tarafların bu evliliklerinden ….. doğumlu .. yaşında ……… isimli … adet çocukları bulunmaktadır.

2- Taraflar arasında evlendikten çok kısa bir süre geçimsizlik baş göstermiş, fikren ve ruhen anlaşamamaları sonucu aralarında baş gösteren geçimsizlik evlilik birliğini temelinden sarmıştır. Davalının da kusurlu hareketleri ve evlilik birliğinin kendisine yüklediği edimleri yerine getirmemesi sonucu, evlilik birliği çekilmez bir hal almıştır.

3- Müvekkilimiz sabır ve anlayış göstererek evlilik birliğinin devamı için çaba harcamış ise de davalı bu yönde bir çaba sarf etmemiş aksine ailesinin de etkisi altında kalarak müşterek haneyi terk etmiş ve annesinin yanına gitmiştir. İki yıldan beri taraflar ayrı yaşamaktadırlar.

4- Davalı müvekkilimizin tüm ısrarlarına rağmen müşterek haneye dönmemiştir. Müvekkilimiz çocuğunu görmek istediğinde davalı ve yakınları tarafından tehdit edilmiş, hatta davalı daha da ileri giderek çocuğu kapı önüne bırakacağını beyan etmiştir.

5- Müvekkilimizin doğduğundan beri hiç görmediği çocuğunu dava sonuçlanıncaya kadar görebilmesi için müşterek küçük çocukla davacı baba arasında tedbir yoluyla şahsi münasebet tesisi kurulmasını talep etmekteyiz.

6- Evlilik birliği davalının kusurlu hareketleri sonucu temelinden sarsılmış olup, tarafların tekrar bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün değildir. Bu nedenlerle tarafların boşanmaları ve dava sonuçlanıncaya kadar davacı baba ile müşterek çocuk arasında şahsi münasebet tesisi bakımından bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER    : MK.m.166, HMK ve İlgili Mevzuat.

DELİLLER                   : Nüfus Kayıtları, Tanık, Yasal ve Takdiri Diğer Kanıtlar

CEVAP SÜRESİ           : İki haftadır.

TALEP SONUCU         : Arz edilen nedenlerle davalının kusurlu hareketleri sonucu evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve tarafların yeniden bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün olmadığından tarafların boşanmalarına, müşterek küçük çocuğun velayetinin davacı babaya verilmesine, dava sonuçlanıncaya kadar müşterek çocuk ile müvekkilimiz arasında şahsi münasebet tesisine, yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat